SHARE Wave 8 data release

Версия 1.0.0 на данните от 8-ма вълна са достъпни за ползване!

С удоволствие ви информираме, че данните от 8-ма вълна на SHARE са достъпни за ползване. Версия 1.0.0 на 8-ма вълна съдържа актуализация на данните от SHARE Corona. В допълнение, данните съдържат третото повторение на модула за социалните връзки (след вълни 4 и 6 на SHARE), както и нови модули за спестяванията и бюджет на времето.

Изследователите могат да използват данните след регистрация.

Повече информация за достъпа до данни и документация.