Получени са в срок две проектни предложения по проект SHARE

business

В съответствие с приетите правила на ПРОГРАМА „Малки грантове за аналитични публикации на основата на данни от Изследване  на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа – Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)“ са получени в срок две проектни предложения: 1. „Анализ на взаимовръзката между социалната уязвимост и когнитивните умения при липса на преки индикатори за езиков статус”

Прочетете още >

Малки грантове за аналитични публикации на основата на данни от „Изследване на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа“

Малки грантове за аналитични публикации на основата на данни от Изследване  на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа – Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) МОТИВИ През 2016 г. Главна дирекция «Заетост, социални въпроси и приобщаване» към Европейската комисия подкрепи финансово разширяването на обхвата на SHARE за всички държави-членки на Европейския съюз, вкл. и за България. SHARE

Прочетете още >

Данните от SHARE Вълна 7 вече са публично достъпни!

Share

SHARE Release 7.0.0 включва данните от 7-ма вълна, където благодарение на Европейската Комисия се включиха България, Кипър, Финландия, Литва, Латвия, Малта, Румъния и Словакия. Данните в 7-ма вълна са фокусирани върху жизнените истории на респондентите (SHARELIFE). Новост при 7-ма вълна е включването и на т.нар. в психологията петфакторен личностен модел или Big-5 personality traits. В допълнение, данните от 7-ма вълна

Прочетете още >