Започва теренната работа по SHARE вълна 9!

  Работата по набиране на емпирична информация в рамките на 9-та вълна на SHARE започва в 28 държави-членки на ЕС и Израел! Набирането на информация ще стане по метода лице-в-лице в дома на респондента. Институтът по философия и социология при Българска академия на науките (ИФС-БАН) координира изпълнението на проучването „50+ в Европа“ в България в сътрудничество с консорциума на Европейската

Прочетете още >

Излезе специален брой „Стареене по време на пандемия“ с отворен достъп в Revista Inclusiones

Пандемията от Covid-19 предизвиква безпрецедентна глобална криза, чийто ефекти наблюдаваме във всички сфери на индивидуалния и социален живот. Мултидисциплинарните, сравнителни изследвания относно ефектите от пандемията заслужават специално фокусирано внимание, най-малкото заради наблюдавани значителни вариации при разпространение на инфекцията, институционален отговор и реакции на населението в отделните държави. Необходимостта от висококачествени количествени данни в сравнителна и национална перспектива получава отговор от

Прочетете още >

Нагласи към ваксинацията в Европа: Кои са неваксинираните?

Изследователите анализират нагласите към ваксинацията на хората на 50 и повече години в Европа и Израел Изследователска работа, основана на данни от SHARE, разкрива кои фактори влияят върху желанието за ваксинация в цяла Европа. Изследователите Bergmann, Hannemann, Bethmann и Schumacher са използвали данни от второто проучване на SHARE Corona. SHARE, Проучването за здравето, стареенето и пенсионирането в Европа, съвсем наскоро

Прочетете още >

Теренната работа на SHARE Corona 2 е завършена!

SHARE завърши успешно процеса на набиране на индивидуална емпирична информация по второто Corona изследване в 28 държави. Всички 28 SHARE държави успешно организираха теренната работа с интервюиране за второто SHARE Corona проучване, специален зодул, който беше създаден за да изследваме ефектите от COVID-19 кризата през изминалата година. SHARE Corona е специално насочено да събира данни за житейската ситуация на хората

Прочетете още >

Годишният доклад на SHARE ERIC 2020-2021 е публикуван!

За всички нас, членовете на международния консорциум на SHARE ERIC 2021 г. е една интензивна година, а лятото е свързано с множество дейности във връзка с набиране на данните от SHARE Corona-2. Годишният доклад за дейността на SHARE-ERIC 2020-21 предоставя преглед на научните, оперативните и финансовите процедури на SHARE през изминалата година. Той включва цяла глава за SHARE в пандемията

Прочетете още >

SHARE Wave 8 data release

Версия 1.0.0 на данните от 8-ма вълна са достъпни за ползване! С удоволствие ви информираме, че данните от 8-ма вълна на SHARE са достъпни за ползване. Версия 1.0.0 на 8-ма вълна съдържа актуализация на данните от SHARE Corona. В допълнение, данните съдържат третото повторение на модула за социалните връзки (след вълни 4 и 6 на SHARE), както и нови модули

Прочетете още >

Започва теренната работа на SHARE Covid-2 (9-та вълна)

Работата по набиране на емпирична информация в рамките на модул SHARE Covid-2 от 9-та вълна на SHARE започва в 28 държави-членки на ЕС и Израел! Институтът по философия и социология при Българска академия на науките (ИФС-БАН) координира изпълнението на проучването „50+ в Европа“ в България в сътрудничество с консорциума на Европейската изследователска инфраструктура „SHARE-ERIC“. В България интервютата ще бъдат организирани

Прочетете още >

COVID-19 ваксинацията и противоепидемичните мерки – възможни решения на кризата?

Дали ваксинационни и контролни стратегии спрямо пандемията от COVID-19 са възможни решения на кризата? Ново научно изследване с данни за Гърция от SHARE COVID-19 разглежда влиянието на различни не-фармацевтични мерки и равнищата на ваксинация в контекста на бъдещото развитие на пандемията. Доставката на ваксини и равнищата на ваксинация играят ключова роля за намаляване на смъртността. Резултатите на гръцките учени показват,

Прочетете още >

Влияние на пандемията от Ковид-19 върху предоставянето на лична грижа в Европа

Скорошно научно изследване на основата на данни от SHARE Covid разкрива повишаване на грижите от страна на възрастни към техните родители и предизвикателства към тяхното психично здраве. Един от пет нуждаещи се споделя трудности при получаване на грижи! Един от пет нуждаещи се съобщава за затруднения при получаването на грижи след избухването на пандемията. Хората с трудности при получаването на

Прочетете още >

SHARE: 10 години високи научни постижения като европейска инфраструктура

През март 2021 г. SHARE-ERIC празнува своята 10-та годишнина като първият европейски консорциум за научноизследователска инфраструктура. SHARE-ERIC е юридическото лице зад SHARE, Изследване на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа. Създаването като Европейски консорциум за научноизследователска инфраструктура подпомага SHARE в изследователските дейности по актуални здравни и социално-икономически проблеми за Европа и извън нея. „SHARE е уникална обсерватория за ефектите на

Прочетете още >
1 2 3 4