Докторант на научната инфраструктура SHARE-ERIC България към ИФС-БАН с участие в престижна международна научна конференция на Асоциацията за човешко развитие и способности и възможности за реализация (Human Development and Capability Association (HDCA))

Докторант Ралица Димитрова взе участие с постер на тема ‚Vulnerability in times of a pandemic: evidence from Bulgarian 50+‘ по време на конференцията HDCA 2023, която се превърна в истинско глобално събитие. Темата на конференцията бе  “Уязвимост, човешко развитие и кооперативно възстановяване в бурни времена“ (“Vulnerability, human development and cooperative re-building in turbulent times”). В нея участваха повече от 300

Прочетете още >

Рецензия от доц. Михаела Мишева за книгата „Как стареем в България“

С голямо удоволствие и признателност приемаме рецензията на доц. Михаела Мишева от катедра „Икономическа социология“ в УНСС в списание „Социологически проблеми“, брой 1 от 2023 г., индексирано в ERIH PLUS. „Писането на книги по съвременни проблеми е по силите на няколко „професии на перото“ с различна гледна точка, маниер и структура. Изследователската работа обаче позволява съставянето на книга, която се

Прочетете още >

ПОКАНА ЗА УЕБИНАР: SPSS за напреднали: работа с файлове с данни от SHARE и SHARE Corona и статистически методи за анализ

Бихме искали да ви поканим на още един специализиран уебинар на тема: SPSS за напреднали – работа с файлове с данни от SHARE и основни статистически методи за анализ, с лектор доц. д-р Екатерина Тошева (катедра „Статистика и иконометрия“, УНСС) представител на Фондация „Институт за изследвания в образованието“. Уебинарът ще се проведе на 11-12 ноември в платформата zoom. Уебинарът се

Прочетете още >

ПОКАНА ЗА УЕБИНАР: SPSS за начинаещи – работа с данни от SHARE Corona

В условията на извънредни мерки европейската инфраструктура SHARE ERIC и българската научна инфраструктура SHARE ERIC Bulgaria продължават усилено своята работа. Бихме искали да поканим учени и докторанти на специализиран интерактивен онлайн семинар на тема: SPSS за начинаещи – работа с файлове с данни от SHARE Corona и основни статистически методи за анализ, с лектор доц. д-р Екатерина Тошева (катедра „Статистика

Прочетете още >

Започва теренната работа по SHARE вълна 9!

  Работата по набиране на емпирична информация в рамките на 9-та вълна на SHARE започва в 28 държави-членки на ЕС и Израел! Набирането на информация ще стане по метода лице-в-лице в дома на респондента. Институтът по философия и социология при Българска академия на науките (ИФС-БАН) координира изпълнението на проучването „50+ в Европа“ в България в сътрудничество с консорциума на Европейската

Прочетете още >

Излезе специален брой „Стареене по време на пандемия“ с отворен достъп в Revista Inclusiones

Пандемията от Covid-19 предизвиква безпрецедентна глобална криза, чийто ефекти наблюдаваме във всички сфери на индивидуалния и социален живот. Мултидисциплинарните, сравнителни изследвания относно ефектите от пандемията заслужават специално фокусирано внимание, най-малкото заради наблюдавани значителни вариации при разпространение на инфекцията, институционален отговор и реакции на населението в отделните държави. Необходимостта от висококачествени количествени данни в сравнителна и национална перспектива получава отговор от

Прочетете още >

Интерактивен онлайн семинар „SPSS за начинаещи – работа с файлове с данни от SHARE и основни статистически методи за анализ“

В условията на извънредни мерки европейската инфраструктура SHARE ERIC и българската научна инфраструктура SHARE ERIC Bulgaria продължават усилено своята работа. Една от задачите за България е да се повиши експертизата на българските експерти, учени, студенти и докторанти за работа с панелни, лонгитюдни данни от Изследване на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа (SHARE). През 2019 година се проведе първи специализиран

Прочетете още >

Презентация за преходът от заетост към пенсиониране (анализ върху данни от SHARE, вълна 7)

По покана на Министерство на труда и социалната политика в рамките на „Национална среща по демографски въпроси и предизвикателства“ (05.12.2019) гл. ас. д-р Габриела Йорданова и гл. ас. д-р Екатерина Маркова от Института по философия и социология при БАН (IPS-BAS) представиха анализ, основан на данни от 7-ма вълна на SHARE, относно прехода от заетост към пенсиониране в България. Срещата беше

Прочетете още >

Представиха „Изследването на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа” на Консорциум SHARE ERIC България

На 11 април 2019 г. пред докторантския семинар на ИИОЗ-БАН бе представено „Изследването на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа” (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – SHARE) на Консорциум SHARE ERIC България в рамките на Националната пътна карта за научни инфраструктури 2017-2023 г. (СПОРАЗУМЕНИЕ № Д01-162/28.08.2018 г.). В началото доц. д-р Росен Люцканов, ръководител на Докторантския семинар,

Прочетете още >
1 2