Интерактивен онлайн семинар „SPSS за начинаещи – работа с файлове с данни от SHARE и основни статистически методи за анализ“

В условията на извънредни мерки европейската инфраструктура SHARE ERIC и българската научна инфраструктура SHARE ERIC Bulgaria продължават усилено своята работа. Една от задачите за България е да се повиши експертизата на българските експерти, учени, студенти и докторанти за работа с панелни, лонгитюдни данни от Изследване на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа (SHARE). През 2019 година се проведе първи специализиран

Прочетете още >

Презентация за преходът от заетост към пенсиониране (анализ върху данни от SHARE, вълна 7)

По покана на Министерство на труда и социалната политика в рамките на „Национална среща по демографски въпроси и предизвикателства“ (05.12.2019) гл. ас. д-р Габриела Йорданова и гл. ас. д-р Екатерина Маркова от Института по философия и социология при БАН (IPS-BAS) представиха анализ, основан на данни от 7-ма вълна на SHARE, относно прехода от заетост към пенсиониране в България. Срещата беше

Прочетете още >

Представиха „Изследването на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа” на Консорциум SHARE ERIC България

На 11 април 2019 г. пред докторантския семинар на ИИОЗ-БАН бе представено „Изследването на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа” (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – SHARE) на Консорциум SHARE ERIC България в рамките на Националната пътна карта за научни инфраструктури 2017-2023 г. (СПОРАЗУМЕНИЕ № Д01-162/28.08.2018 г.). В началото доц. д-р Росен Люцканов, ръководител на Докторантския семинар,

Прочетете още >

Семинар „Изследване на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа”

Семинар „Изследване на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа” (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – SHARE) на Консорциум SHARE ERIC България На 7 март 2019 г. с представители на Министерството на труда и социалната политика се проведе семинар „Изследване на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа” (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – SHARE) на

Прочетете още >

Представяне на Изследване на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа

Представяне на Изследване на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – SHARE), Консорциум SHARE ERIC България в рамките на Националната пътна карта за научни инфраструктури 2017-2023 г. (СПОРАЗУМЕНИЕ № Д01-162/28.08.2018 г.) На 22 февруари 2019 г. се проведе поредният информационен семинар по „Изследването на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа” (Survey of

Прочетете още >

Семинар „Изследването на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа”

Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН (ИИОЗ-БАН) бе домакин на информационен семинар „Изследването на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа” (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – SHARE), който се проведе на 26 ноември 2018г. Семинарът беше организиран от ИИОЗ-БАН като координираща институция на Консорциум SHARE ERIC България в рамките на Националната пътна карта за

Прочетете още >

Проведе се семинар „Изследването на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа”

На 19 ноември 2018 г. в Национален център по обществено здраве и анализи към Министерство на здравеопазването (НЦОЗА) се проведе семинар на тема: „Изследване на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа” (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – SHARE) Семинарът е по инициатива на координаторите от Институт за изследване на обществата и знанието при БАН (ИИОЗ-БАН) на Консорциум

Прочетете още >