Интерактивен онлайн семинар „SPSS за начинаещи – работа с файлове с данни от SHARE и основни статистически методи за анализ“

В условията на извънредни мерки европейската инфраструктура SHARE ERIC и българската научна инфраструктура SHARE ERIC Bulgaria продължават усилено своята работа. Една от задачите за България е да се повиши експертизата на българските експерти, учени, студенти и докторанти за работа с панелни, лонгитюдни данни от Изследване на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа (SHARE). През 2019 година се проведе първи специализиран семинар за напреднали: „Приложение на логистични вероятностни модели и възможностите им за анализ на данни от SHARE”. Поради засиления интерес за участие от страна на колегията, решихме да използваме онлайн начините за комуникация и да организираме втори семинар – за начинаещи.

В рамките на проект: Консорциум SHARE-ERIC Bulgaria за научната инфраструктура “Проучване на здравето, застаряването и пенсионирането в Европа“ (SURVEY OF HEALTH, AGEING AND RETIREMENT IN EUROPE – SHARE), обект от НПКНИ (2017-2023). на 29-30.10.2020 г. проведохме интерактивен он-лайн семинар на тема “SPSS за начинаещи – работа с файлове с данни от SHARE и основни статистически методи за анализ“. Лектор е доц. д-р Екатерина Тошева (катедра „Статистика и иконометрия“, УНСС), представител на Фондация „Институт за изследвания в образованието“. 

Като условие за регистрация в семинара участниците трябва да разполагат с индивидуален достъп до данните от SHARE, с компютър и SPSS.

Регистрираха се 18 участника – изследователи, студенти и докторанти от БАН, УНСС, СУ „Климент Охридски“ и др. 

Семинарът обхваща следните теми:

  • Запознаване със структурата и данните от SHARE с акцент данните от 7-ма вълна за България;
  • Основни дейности по управление на масива от данни (обединяване на файлове, селектиране, подготовка на базата данни за аналитична работа);
  • Основни статистически методи за анализ.

Доц. Екатерина Тошева проведе интерактивни упражнения с участниците в семинара. Надяваме се да продължим семинарните дейности с нови теми, особено след като очакваме скорошно отваряне на данните от COVID модула и 8-ма вълна на SHARE за публично ползване.