Достъп до базата данни на SHARE

Данните от SHARE вече се използват от 41 български учени, експерти, студенти и докторанти. Очаква се всеки момент данните от специализирания COVID модул на SHARE да бъдат отворени за индивидуален достъп. Затова бихме искали да поканим всички колеги – експерти, учени, студенти и докторанти, които се занимават с изследователски задачи и научна работа, да се регистрират и да получат достъп

Прочетете още >

Интерактивен онлайн семинар „SPSS за начинаещи – работа с файлове с данни от SHARE и основни статистически методи за анализ“

В условията на извънредни мерки европейската инфраструктура SHARE ERIC и българската научна инфраструктура SHARE ERIC Bulgaria продължават усилено своята работа. Една от задачите за България е да се повиши експертизата на българските експерти, учени, студенти и докторанти за работа с панелни, лонгитюдни данни от Изследване на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа (SHARE). През 2019 година се проведе първи специализиран

Прочетете още >

ПОКАНА ЗА УЕБИНАР: SPSS за начинаещи – работа с файлове с данни от SHARE

Уважаеми колеги, Бихме искали да ви поканим на специализиран интерактивен онлайн семинар на тема: SPSS за начинаещи – работа с файлове с данни от SHARE и основни статистически методи за анализ, с лектор доц. д-р Екатерина Тошева (катедра „Статистика и иконометрия“, УНСС) представител на Фондация „Институт за изследвания в образованието“. Уебинарът се осъществява по проект: Консорциум SHARE-ERIC Bulgaria за научната

Прочетете още >

1 октомври е Международен ден на възрастните хора

„Светът отбелязва 30-та годишнина от Международния ден на възрастните хора с непропорционално и тежко въздействие, което пандемията COVID-19 оказва на възрастните хора по света – не само върху тяхното здраве, но и върху техните права и благополучие“. Антонио Гуитереш, Генерален секретар на ООН 1 октомври е отреден от Генералната Асамблея на ООН за международен ден на възрастните хора на 19

Прочетете още >

Промяна в нагласите към рисковете в живота за хората във високите възрасти. Ролята на здравето и други житейски събития

Анализирането на данни от SHARE добавя много ново и дълбочинно познание за живота на възрастните хора. Учените James Banks (University of Manchester and Institute for Fiscal Studies, London), Elena Bassoli, (Ca’ Foscari University of Venice – Department of Economics) и Irene Mammi, (Ca’ Foscari University of Venice – Department of Economics) използват данни от SHARE вълна 2 (2006/2007), вълна 4

Прочетете още >

Научно изследване за разликата в когнитивните способности между мъжете и жените

С рязкото увеличаване на продължител-ността на живота броят на хората над 65 години, страдащи от леко когнитивно увреждане и деменция, бързо нараства. В развиващите се страни жените изглежда са изложени на по-висок риск от развитие на леко когнитивно увреждане и деменция в сравнение с мъжете. Едно от обясненията на този феномен, често изтъкван от изследователите е, че разликата между половете

Прочетете още >

Първи резултати от анкетата за влиянието на извънредното положение (ИП)

Представяме ви първи резултати от проведената анкета по време на Извънредното положение заради пандемията от Коронавирус в България. Анкетата събра информация как се справяте Вие и семействата Ви в условията на извънредното положение заради пандемията с Коронавирус? Каква промяна настъпва в личния Ви живот, в работата и доходите Ви, в живота на децата Ви? Какви са Вашите чувства, нагласи и

Прочетете още >

Изследване на кризата с Коронавирус

Изследването на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа (SHARE) допринася за проучване на социалните, здравни и икономически ефекти от пандемията с COVID-19. Изследването подновява набирането на данни от 8-ма вълна по телефона, включвайки специален модул “SHARE Corona”, който обхваща различни изследователски области: инфекции и здраве, ментално здраве, икономика, социални мрежи, здравеопазване. Данните от SHARE, събрани от този специален въпросник, ще

Прочетете още >

АНКЕТА: Как влияние Извънредното положение заради пандемията с Коронавирус в България?

  Здравейте! Как се справяте Вие и семействата Ви в условията на извънредното положение заради пандемията с Коронавирус? Каква промяна настъпва в личния Ви живот, в работата и доходите Ви, в живота на децата Ви? Какви са Вашите чувства, нагласи и прогнози за живота Ви след като отмине пандемията от Коронавирус? Тези теми вълнуват всеки от нас и ние, гл.

Прочетете още >

ВЛИЯНИЕ НА МОБИЛНОСТТА В ДЕТСТВОТО ВЪРХУ МИГРАЦИОННОТО ПОВЕДЕНИЕ В ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ

  Животът в детството оказва изключително силно въздействие върху живота в зряла възраст. Още едно доказателство за това е скорошно изследване върху миграцията в детството и влиянието й върху миграционното поведение в зряла възраст. Вътрешната миграция се различава значително в различните европейски държави. Обикновено жителите на държавите от северна и западна Европа мигрират интензивно в рамките на самите държави. Общото

Прочетете още >
1 2 3 4