Временно прекъсване на работата по изследването “SHARE 50+ в Европа” заради COVID-19

Share

Уважаеми госпожи и господа, Още от 13.03.2020 в рамките на извънредното положение в България временно прекратихме теренната работа по набиране на данни за осма вълна от Изследване на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа (50+ в Европа). Ние се стремим да провеждаме висококачествени изследвания за застаряването на обществата в полза на науката и публичните политики. И все пак, в светлината

Прочетете още >

Научно изследване за грижата за възрастни родители

Грижата за възрастни родители често е резултат на колективно решение при семействата с повече деца. Все още се знае твърде малко за влиянието на личностните характеристики на братята и сестрите спрямо решението за лична грижа към по-възрастни членове на семейството. Нова публикация в #SHAREBlog изследва влиянието на композицията – братя и сестри и близостта между деца и родители. На основата

Прочетете още >

Интересни резултати: Удовлетвореността от работата може да задържи хората по-дълго на пазара на труда

business

Мерките, насочени към човешките ресурси, които целят увеличаване удовлетвореността от труда могат да удължат трудовия живот. Все още има сравнително малко доказателства на този ефект, но нова публикация в блога #SHAREBlog анализира връзката между продължителността на трудовия живот на хората в края на кариерата и удовлетвореността от труда. Прочетете повече: https://bit.ly/2FL6bDw Статията се основава на научната публикация: Mikkel Barslund, Jürgen

Прочетете още >

ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ /бивш ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

На заседание на Общото събрание на БАН, проведено на 18.11.2019 г.,  е взето решение за преименуване на Института за изследване на обществата и знанието в Институт по философия и социология. Институтът по философия и социология при БАН (ИФС-БАН) /Institute of Philosophy and Sociology at BAS (IPS-BAS)/ може да бъде намерен на следните електронни адреси: Официален уебсайт: www.ips-bas.org Facebook: www.facebook.com/ifs.bas/ Linkedin: www.linkedin.com/in/institute-of-philosophy-and-sociology-at-bas-b5825375/ имейл: iphs.bas@gmail.com

Прочетете още >

Покана: предложения за ново съдържание на SHARE 9 вълна

Участвайте! Изследването на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа (SHARE) организира кампания за проектни предложения от страна на ползвателите на данни – за ново съдържание в рамките на кратък модул към основния въпросник за 9-та вълна на SHARE. Набирането на данни за 9-та вълна се планира за 2022 година. Всеки въпросник съдържа 21 панелни модула и няколко кратки, които са били

Прочетете още >

На 29 и 30 юли 2019 г. се проведе двудневно специализирано обучение по SPSS за напреднали „Приложение на логистични вероятностни модели и възможностите им за анализ на данни от SHARE”

На 29 и 30 юли 2019 г. в Института за изследване на обществата и знанието – БАН” се проведе двудневно специализирано обучение по SPSS за напреднали – „Приложение на логистични вероятностни модели и възможностите им за анализ на данни от SHARE”, с лектор доц. д-р Екатерина Александрова Тошева – катедра „Статистика и иконометрия“, УНСС. Обучението се осъществи по проект: Консорциум

Прочетете още >

На 26 юли 2019 г. се проведе информационен семинар в НОИ

На 26 юли 2019 г. с представители на Националния осигурителен институт (НОИ) се проведе информационен семинар по проект Нови възможности във връзка с ИКТ-базрани системи и модели за продължаващо участие на България в SHARE и присъединяване към SHARE-ERIC. Проектът е финансиран по Националната пътна карта за научна инфраструктура 2017-2023 г. на Министерството на образованието и науката (СПОРАЗУМЕНИЕ № Д01-162/28.08.2018 г.)

Прочетете още >

Официално откриване на Специализиран научноизследователски и приложен център SHARE-България

На 23 юли 2019 г. в сградата на Института за изследване на обществата и знанието при БАН (ИИОЗ-БАН) на ул. „Сердика” № 4 се откри Специализиран научноизследователски и приложен център SHARE-България, създаден и оборудван в рамките на Консорциум SHARE ERIC България по Националната пътна карта за научна инфраструктура 2017-2023 г. (СПОРАЗУМЕНИЕ № Д01-162/28.08.2018 г.) На откриването присъстваха г-жа Карина Ангелиева, зам.-министър

Прочетете още >

Представяне на SHARE книга с първи резултати в Брюксел – 25 юни, 2019

Първи резултати от вълни 6 и 7 от SHARE са събрани в книгата: Health and socio-economic status over the life course (Здравен и социо-икономически статус през целия живот), съдържанието е достъпно на този линк. Книгата съдържа 38 кратки изследвания, обхващащи теми за здравето и социо-икономическия статус през целия живот на основата на данни от 6-та и 7-ма вълна на SHARE.

Прочетете още >

Получени са в срок две проектни предложения по проект SHARE

business

В съответствие с приетите правила на ПРОГРАМА „Малки грантове за аналитични публикации на основата на данни от Изследване  на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа – Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)“ са получени в срок две проектни предложения: 1. „Анализ на взаимовръзката между социалната уязвимост и когнитивните умения при липса на преки индикатори за езиков статус”

Прочетете още >
1 2 3 4