Изследване на кризата с Коронавирус

Изследването на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа (SHARE) допринася за проучване на социалните, здравни и икономически ефекти от пандемията с COVID-19. Изследването подновява набирането на данни от 8-ма вълна по телефона, включвайки специален модул “SHARE Corona”, който обхваща различни изследователски области: инфекции и здраве, ментално здраве, икономика, социални мрежи, здравеопазване. Данните от SHARE, събрани от този специален въпросник, ще

Прочетете още >

АНКЕТА: Как влияние Извънредното положение заради пандемията с Коронавирус в България?

  Здравейте! Как се справяте Вие и семействата Ви в условията на извънредното положение заради пандемията с Коронавирус? Каква промяна настъпва в личния Ви живот, в работата и доходите Ви, в живота на децата Ви? Какви са Вашите чувства, нагласи и прогнози за живота Ви след като отмине пандемията от Коронавирус? Тези теми вълнуват всеки от нас и ние, гл.

Прочетете още >

ВЛИЯНИЕ НА МОБИЛНОСТТА В ДЕТСТВОТО ВЪРХУ МИГРАЦИОННОТО ПОВЕДЕНИЕ В ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ

  Животът в детството оказва изключително силно въздействие върху живота в зряла възраст. Още едно доказателство за това е скорошно изследване върху миграцията в детството и влиянието й върху миграционното поведение в зряла възраст. Вътрешната миграция се различава значително в различните европейски държави. Обикновено жителите на държавите от северна и западна Европа мигрират интензивно в рамките на самите държави. Общото

Прочетете още >

Временно прекъсване на работата по изследването “SHARE 50+ в Европа” заради COVID-19

Share

Уважаеми госпожи и господа, Още от 13.03.2020 в рамките на извънредното положение в България временно прекратихме теренната работа по набиране на данни за осма вълна от Изследване на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа (50+ в Европа). Ние се стремим да провеждаме висококачествени изследвания за застаряването на обществата в полза на науката и публичните политики. И все пак, в светлината

Прочетете още >

Научно изследване за грижата за възрастни родители

Грижата за възрастни родители често е резултат на колективно решение при семействата с повече деца. Все още се знае твърде малко за влиянието на личностните характеристики на братята и сестрите спрямо решението за лична грижа към по-възрастни членове на семейството. Нова публикация в #SHAREBlog изследва влиянието на композицията – братя и сестри и близостта между деца и родители. На основата

Прочетете още >

Интересни резултати: Удовлетвореността от работата може да задържи хората по-дълго на пазара на труда

business

Мерките, насочени към човешките ресурси, които целят увеличаване удовлетвореността от труда могат да удължат трудовия живот. Все още има сравнително малко доказателства на този ефект, но нова публикация в блога #SHAREBlog анализира връзката между продължителността на трудовия живот на хората в края на кариерата и удовлетвореността от труда. Прочетете повече: https://bit.ly/2FL6bDw Статията се основава на научната публикация: Mikkel Barslund, Jürgen

Прочетете още >

ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ /бивш ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

На заседание на Общото събрание на БАН, проведено на 18.11.2019 г.,  е взето решение за преименуване на Института за изследване на обществата и знанието в Институт по философия и социология. Институтът по философия и социология при БАН (ИФС-БАН) /Institute of Philosophy and Sociology at BAS (IPS-BAS)/ може да бъде намерен на следните електронни адреси: Официален уебсайт: www.ips-bas.org Facebook: www.facebook.com/ifs.bas/ Linkedin: www.linkedin.com/in/institute-of-philosophy-and-sociology-at-bas-b5825375/ имейл: iphs.bas@gmail.com

Прочетете още >

Покана: предложения за ново съдържание на SHARE 9 вълна

Участвайте! Изследването на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа (SHARE) организира кампания за проектни предложения от страна на ползвателите на данни – за ново съдържание в рамките на кратък модул към основния въпросник за 9-та вълна на SHARE. Набирането на данни за 9-та вълна се планира за 2022 година. Всеки въпросник съдържа 21 панелни модула и няколко кратки, които са били

Прочетете още >

На 29 и 30 юли 2019 г. се проведе двудневно специализирано обучение по SPSS за напреднали „Приложение на логистични вероятностни модели и възможностите им за анализ на данни от SHARE”

На 29 и 30 юли 2019 г. в Института за изследване на обществата и знанието – БАН” се проведе двудневно специализирано обучение по SPSS за напреднали – „Приложение на логистични вероятностни модели и възможностите им за анализ на данни от SHARE”, с лектор доц. д-р Екатерина Александрова Тошева – катедра „Статистика и иконометрия“, УНСС. Обучението се осъществи по проект: Консорциум

Прочетете още >

На 26 юли 2019 г. се проведе информационен семинар в НОИ

На 26 юли 2019 г. с представители на Националния осигурителен институт (НОИ) се проведе информационен семинар по проект Нови възможности във връзка с ИКТ-базрани системи и модели за продължаващо участие на България в SHARE и присъединяване към SHARE-ERIC. Проектът е финансиран по Националната пътна карта за научна инфраструктура 2017-2023 г. на Министерството на образованието и науката (СПОРАЗУМЕНИЕ № Д01-162/28.08.2018 г.)

Прочетете още >
1 2 3 4 5