Научни публикации на нашите докторанти

Към екипа на СУ „Св. Климент Охридски“ в рамките на SHARE ERIC България се присъединиха и двама докторанти:  Михаела Ангелова и Владимир Йорданов с ръководител доц. Боряна Богданова. През тази година те показват много добри умения за анализ на данни от вълна 8 на проекта SHARE (DOI:10.6103/SHARE.w8ca.100) и реализираха успешно и две научни публикации:

Angelova, M.: FACTORS AFFECTING THE ACTIVE LIFE OF PEOPLE AGED 50 AND OVER IN EUROPE BEFORE AND DURING THE PANDEMIC, Revista Inclusiones Vol: No 8 (2021): 62-90;

Yordanov, V.: COVID-19 PANDEMIC: A STUDY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL DISTANCING AND MENTAL HEALTH STATUS AMONG PEOPLE AGED 50 AND OLDER IN EUROPE, Revista Inclusiones Vol: No 8 (2021): 113-139.

Повече информация можете да видите в прикачените постери:

MAngelova_poster_BG

VYordanov_poster – BG