Започва теренната работа по SHARE вълна 9!

 

Работата по набиране на емпирична информация в рамките на 9-та вълна на SHARE започва в 28 държави-членки на ЕС и Израел! Набирането на информация ще стане по метода лице-в-лице в дома на респондента.

Институтът по философия и социология при Българска академия на науките (ИФС-БАН) координира изпълнението на проучването „50+ в Европа“ в България в сътрудничество с консорциума на Европейската изследователска инфраструктура „SHARE-ERIC“.

В България интервютата се организирани от изследователска агенция Глобал Метрикс. Интервюери на Глобал Метрикс ще потърсят за контакт членовете на панела на SHARE, след предварително изпращане на писмо и печатни материали. Интервютата ще бъдат проведени лице-в-лице в дома на респондента в периода октомври 2021 г. – юни 2022 г. Разкрит е безплатен телефонен номер, на който участниците в панела могат да се обадят и да получат отговори на своите въпроси.

Един от ключовите принципи в работата на SHARE е защитата на личните данни. Участието в „50+ в Европа“ е доброволно и ние съхраняваме личните данни конфиденциално и като спазваме стриктно европейското и българското законодателство.

Теренната работа в България ще протече в съответствие с всички противоепидемични мерки и с грижа за запазване здравето на респондентите и интервюерите.

Участието на респондентите в SHARE е ключово важно за адаптиране и оценка на противоепидемичните и възстановителни политики в ЕС и България.