Румяна Стоилова

Rumiana Stoilova

Проф. Румяна Стоилова е Председател на Българската социологическа асоциация от 2018 година, Директор на  Института по философия и социология при БАН (бивш Институт за изследване на обществата и знанието при Българската академия на науките) от 2010г. до 2018г. В своя професионален път на социолог тя балансира между изследвания (от 1982 в Института по социология) и преподаване (Югозападен университет Благоевград 1997-2004, Софийски университет и Нов български университет 2008-2012). Тя е гостувала в Университетите в Будапеща, Виена, Манхайм, Билефелд, Мюнхен, Бамберг, Хамбург и Осло. Проф. Стоилова е ръководител на българския екип по проект „Преговаряй”, финансиран по програма Хоризонт 2020 (“Negotiating early job-insecurity and labour market exclusion in Europe” (2015-2018). Ръководила е българския екип на проекта „Социални неравенства и регионални различия в преходите от образование към работа в България”, финансиран от Българо-швейцарския фонд за научни изследвания (БШИП) (2012-2015).

Автор е на книгите: Пол и стратификация. Влияние на социалния пол върху стратификацията в България след 1989 г, Сиела, 2012; Неравенства и общностна интеграция, ЛИК, 2001 и на повече от 90 статии на български и на английски език.

Способността да се избира като измерение на неравенствата по пол„, в: Полифоничният потенциал на джендър изследванията: социологически, исторически, правни и психоаналитични ракурси, Социологически проблеми, брой2,2018, (в съавт.); Rumiana Stoilova Chances and Barriers before the Bulgarian Society Ten Years after the EU Membership, Zeitschrift Südosteuropa Mitteilungen, Heft 05-06. Stoilova,R., Dimitrova,E. 2017. Emigration from the Perspective of School to Work Transition in Bulgaria, Czech Sociological Review, p.903-933. Stoilova, R., Staneva, M. 2017. The Middle Class in Bulgaria, In: Siegmann, A., Schäfer,M. (Eds.) No Robots: The Position of Middle-Class Households in Nine European Countries, Printed in the Netherlands by Quantes,http://www.no-robots.eu/uploads. Stoilova,R. 2016 The Welfare State in the Context of the Global Financial Crisis: Bulgaria – between financial stability and political uncertainty, In:Schubert/de Vilotta/Kuhlmann “Challenges to European Welfare Systems”, Springer Publishing, pp.59-78. Hofäcker, D., Stoilova, R, Riebling,J-R. 2013 „The gendered division of paid and unpaid work in different institutional regimes: Comparing West Germany, East Germany and Bulgaria„, European Sociological Review , 2011, Published by Oxford University Press, 193-209. Stoilova, R. 2012 „The Influence of Gender on Social Stratification in Bulgaria„, International Journal of Sociology, vol. 42, no. 3, Fall 2012, New York, M.E. Sharpe Publisher M.E. Sharpe, pp. 11–33.

България, София 1000
ул. Московска 13А
RStoilova@bas.bg;
Rumiana.Stoilova@gmail.com


Екип