SHARE ERIC в борбата с COVID-19

 

SHARE-ERIC стана основен инструмент за научни изследвания, свързани с кризата от Коронавирус.

Европейската комисия подкрепи SHARE-ERIC и изследователския проект COVID-19 (SHARE-COVID) с финансиране чрез Хоризонт 2020 и Инициативата за глобален отговор на пандемията от Коронавирус, стартирана от президента Урсула фон дер Лайен през май 2020 г. Националното съфинансиране за набирането на SHARE COVID данни за България е възможно благодарение на Министерство на образованието и науката на Република България и Националната пътна карта за научна инфраструктура.

В изпълнение на спешните научни задачи, Консорциумът SHARE ERIC организира провеждане на пробно изследване на два SHARE инструмента: SHARE COVID-2 и SHARE 9-та вълна. В България проучването се координира от Института по философия и социология при БАН, а теренната работа се изпълнява от изследователска агенция Глобал Метрикс.

Ще бъде установен контакт с участници в панела на SHARE, след изпращане на писмо-покана и заявление за защита на личните данни. Всички данни на респондентите са строго конфиденциални и са защитени на основата на национални и европейски правила за защита на личните данни. Пробното проучване ще се изпълни по телефона, няма да се налага личен контакт между респондент и интервюер.

За въпроси, свързани с участие в проучването:

Контакт терен Глобал Метрикс

Виолина Любомирова, Електронна поща: v.lubomirova@globalmetrics.eu,

тел. +359 888 345222

Габриела Д. Йорданова, Електронна поща: g.yordanova@globalmetrics.eu,

тел. +359 888 557886

За въпроси, свързани с инфраструктурния обект SHARE-ERIC България:

Екатерина Маркова – ръководител на проекта за България,

Електронна поща: emarkova@bas.bg  

Габриела Йорданова – национален оператор,

Електронна поща: gyordanova@bas.bg 

Институт по философия и социология при БАН (ИФС-БАН)

ул. “Сердика” № 4, гр. София, 1000, България, тел. +359 875 167736