SHARE 9-та вълна: Методологическа публикация

Новата методологическа публикация за SHARE вълна 9 „От SHARE Corona 2 до SHARE основна 9-та вълна“ също вече е на разположение. В документа са включени най-важните нововъведения във въпросниците, методологическите постижения и новите процедури, въведени по време на второто проучване SHARE Corona и деветата вълна на SHARE. Методологическата публикация е достъпна онлайн (със свободен достъп) на адрес:
https://share-eric.eu/fileadmin/user_upload/Methodology_Volumes/SHARE_Methodenband_WEB_Wave9.pdf