SHARE: 10 години високи научни постижения като европейска инфраструктура

През март 2021 г. SHARE-ERIC празнува своята 10-та годишнина като първият европейски консорциум за научноизследователска инфраструктура. SHARE-ERIC е юридическото лице зад SHARE, Изследване на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа. Създаването като Европейски консорциум за научноизследователска инфраструктура подпомага SHARE в изследователските дейности по актуални здравни и социално-икономически проблеми за Европа и извън нея.
„SHARE е уникална обсерватория за ефектите на политиката през целия живот и за реакциите на хората на публичните политики и събития като реформи и кризи. Нашата цел е да подобрим качеството на живот на хората с висококачествени изследвания за тяхното здраве и социално-икономически житейски ситуации, и да помогнем да направим реформите на политиката по-насочени към нуждите на хората”, казва управляващият директор на SHARE-ERIC, проф. д. с. н. Д-р Аксел Бьорш-Супан.
България се присъединява към европейската инфраструктура SHARE-ERIC през 2019 г. с подкрепата на Министерство на образованието и науката и Националната пътна карта за научна инфраструктура.
Повече информация за постиженията на SHARE-ERIC, можете да прочетете на адрес
https://bit.ly/3rlGPBo