SHARE става дългосрочен проект!

Управляващия съвет на европейската инфраструктура SHARE-ERIC прие удължаване на срока на действие на SHARE след 2024 г.
SHARE, Изследването на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа, е европейска изследователска инфраструктура за проучване на въздействието на здравни, социални, икономически и екологични политики през целия живот на европейските граждани.
От 2004 г. до днес са проведени 530 000 интервюта със 140 000 души на възраст 50 и повече години от 28 европейски държави и Израел в рамките на девет вълни на събиране на данни. Съгласно настоящия си устав SHARE щеше да приключи работата си през 2024 г. с десетата си вълна.
Въпреки това SHARE постоянно увеличава своята продуктивност при създаването на научни резултати и подкрепа за основани на доказателства политически съвети. Ето защо на заседанието на Съвета SHARE-ERIC на 17 май 2022 г. членовете на Съвета SHARE-ERIC единодушно приеха решение за удължаване на продължителността на SHARE-ERIC след 2024 г.
Благодарни сме, че членовете на Съвета поеха ангажимент за продължаване на SHARE след 2024 г. Далновидната бъдеща научна програма на SHARE ще подпомага изследователите и политиците, като предоставя данни и изследвания по неотложни предизвикателства като демографските промени, превенцията на здравето и неравенствата. Нашата мисия е да продължим да произвеждаме много ценни резултати от академични изследвания и препоръки за политики, основани на данни.
казва управляващият директор на SHARE-ERIC Аксел Бьорш-Супан.
През 2011 г. SHARE става първият в историята Европейски консорциум за научноизследователска инфраструктура (ERIC). През изминалите години SHARE многократно доказва своята значимост. Рисковете за здравето дори в днешно време станаха очевидни по време на пандемията COVID-19. SHARE реагира бързо и създаде две телефонни проучвания (Corona Survey 1 и 2). Публикуваните данни позволяват на изследователите да проучат въздействието на пандемията върху икономическото положение, социалните взаимоотношения и здравето на хората. Освен това последиците от демографските промени в застаряващите общества в Европа стават драматични с пенсионирането на бейби бумърите. Ето защо са необходими панелните лонгитудинални данни на SHARE, сравнителните изследвания между държавите и изследвания с перспектива на жизнения цикъл, за да се проучи как хората се справят с променящия се свят.
Основа за решението на Съвета и първа стъпка към дългосрочна устойчивост е създаването на Института SHARE в Берлин през март 2022 г., в който ще се помещава международната координация на SHARE. И двата процеса – преместването на SHARE от Мюнхен в Берлин със създаването на Института SHARE Берлин и продължаването на SHARE-ERIC след 2024 г. – са ключови стъпки за поддържане на изследователската инфраструктура на SHARE със стабилна централна организация.
Новината на английски език е достъпна на официалния сайт на SHARE: http://www.share-project.org/home0/news/article/share-becomes-long-term.html