COVID-19 ваксинацията и противоепидемичните мерки – възможни решения на кризата?

Дали ваксинационни и контролни стратегии спрямо пандемията от COVID-19 са възможни решения на кризата?
Ново научно изследване с данни за Гърция от SHARE COVID-19 разглежда влиянието на различни не-фармацевтични мерки и равнищата на ваксинация в контекста на бъдещото развитие на пандемията.
Доставката на ваксини и равнищата на ваксинация играят ключова роля за намаляване на смъртността. Резултатите на гръцките учени показват, че най-високият процент на ваксинация с около 81 000 ваксинирани лица на ден е най-ефективен за борба с пандемията.
Високият процент на ваксинация на населението, комбиниране на ваксинация и контролни противоепидемични мерки като носене на предпазни маски и работа от разстояние са ефективни в борбата срещу COVID-19.

Научното изследване е на: Nikolaos P. Rachaniotis, Thomas K. Dasaklis, Filippos Fotopoulos and Platon Tinios (2021). A Two-Phase Stochastic Dynamic Model for COVID-19 Mid-Term Policy Recommendations in Greece: A Pathway towards Mass Vaccination. International Journal of Environmental Research and Public Health 18(5). Doi: 10.3390/ ijerph18052497

URL: https://www.mdpi.com/1660-4601/18/5/2497/htm

Повече можете да прочетете тук: https://bit.ly/3asrqJP
Photo: Adobe Stock / Rido