Официално откриване на Специализиран научноизследователски и приложен център SHARE-България

На 23 юли 2019 г. в сградата на Института за изследване на обществата и знанието при БАН (ИИОЗ-БАН) на ул. „Сердика” № 4 се откри Специализиран научноизследователски и приложен център SHARE-България, създаден и оборудван в рамките на Консорциум SHARE ERIC България по Националната пътна карта за научна инфраструктура 2017-2023 г. (СПОРАЗУМЕНИЕ № Д01-162/28.08.2018 г.) На откриването присъстваха г-жа Карина Ангелиева, зам.-министър

Прочетете още >

Представяне на SHARE книга с първи резултати в Брюксел – 25 юни, 2019

Първи резултати от вълни 6 и 7 от SHARE са събрани в книгата: Health and socio-economic status over the life course (Здравен и социо-икономически статус през целия живот), съдържанието е достъпно на този линк. Книгата съдържа 38 кратки изследвания, обхващащи теми за здравето и социо-икономическия статус през целия живот на основата на данни от 6-та и 7-ма вълна на SHARE.

Прочетете още >

Получени са в срок две проектни предложения по проект SHARE

business

В съответствие с приетите правила на ПРОГРАМА „Малки грантове за аналитични публикации на основата на данни от Изследване  на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа – Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)“ са получени в срок две проектни предложения: 1. „Анализ на взаимовръзката между социалната уязвимост и когнитивните умения при липса на преки индикатори за езиков статус”

Прочетете още >

Малки грантове за аналитични публикации на основата на данни от „Изследване на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа“

Малки грантове за аналитични публикации на основата на данни от Изследване  на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа – Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) МОТИВИ През 2016 г. Главна дирекция «Заетост, социални въпроси и приобщаване» към Европейската комисия подкрепи финансово разширяването на обхвата на SHARE за всички държави-членки на Европейския съюз, вкл. и за България. SHARE

Прочетете още >

Данните от SHARE Вълна 7 вече са публично достъпни!

Share

SHARE Release 7.0.0 включва данните от 7-ма вълна, където благодарение на Европейската Комисия се включиха България, Кипър, Финландия, Литва, Латвия, Малта, Румъния и Словакия. Данните в 7-ма вълна са фокусирани върху жизнените истории на респондентите (SHARELIFE). Новост при 7-ма вълна е включването и на т.нар. в психологията петфакторен личностен модел или Big-5 personality traits. В допълнение, данните от 7-ма вълна

Прочетете още >

Представиха „Изследването на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа” на Консорциум SHARE ERIC България

На 11 април 2019 г. пред докторантския семинар на ИИОЗ-БАН бе представено „Изследването на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа” (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – SHARE) на Консорциум SHARE ERIC България в рамките на Националната пътна карта за научни инфраструктури 2017-2023 г. (СПОРАЗУМЕНИЕ № Д01-162/28.08.2018 г.). В началото доц. д-р Росен Люцканов, ръководител на Докторантския семинар,

Прочетете още >

Семинар „Изследване на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа”

Семинар „Изследване на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа” (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – SHARE) на Консорциум SHARE ERIC България На 7 март 2019 г. с представители на Министерството на труда и социалната политика се проведе семинар „Изследване на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа” (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – SHARE) на

Прочетете още >

Представяне на Изследване на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа

Представяне на Изследване на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – SHARE), Консорциум SHARE ERIC България в рамките на Националната пътна карта за научни инфраструктури 2017-2023 г. (СПОРАЗУМЕНИЕ № Д01-162/28.08.2018 г.) На 22 февруари 2019 г. се проведе поредният информационен семинар по „Изследването на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа” (Survey of

Прочетете още >

Семинар „Изследването на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа”

Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН (ИИОЗ-БАН) бе домакин на информационен семинар „Изследването на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа” (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – SHARE), който се проведе на 26 ноември 2018г. Семинарът беше организиран от ИИОЗ-БАН като координираща институция на Консорциум SHARE ERIC България в рамките на Националната пътна карта за

Прочетете още >

Проведе се семинар „Изследването на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа”

На 19 ноември 2018 г. в Национален център по обществено здраве и анализи към Министерство на здравеопазването (НЦОЗА) се проведе семинар на тема: „Изследване на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа” (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – SHARE) Семинарът е по инициатива на координаторите от Институт за изследване на обществата и знанието при БАН (ИИОЗ-БАН) на Консорциум

Прочетете още >
1 6 7 8