SHARE 9-та вълна: Методологическа публикация

Новата методологическа публикация за SHARE вълна 9 „От SHARE Corona 2 до SHARE основна 9-та вълна“ също вече е на разположение. В документа са включени най-важните нововъведения във въпросниците, методологическите постижения и новите процедури, въведени по време на второто проучване SHARE Corona и деветата вълна на SHARE. Методологическата публикация е достъпна онлайн (със свободен достъп) на адрес: https://share-eric.eu/fileadmin/user_upload/Methodology_Volumes/SHARE_Methodenband_WEB_Wave9.pdf

Прочетете още >

Важно! Данните от 9-та вълна SHAREdata release 9.0.0 са публикувани!

С голямо удоволствие ви информираме, че SHAREdata версия 9.0.0 е публикувана!  Включени са данни от вълна 9, значително по-голяма извадка от вълна 8 (поради освежаване на извадките) и най-нови обработки на данните и хармонизация в различните вълни от SHARE. Можете да се регистрирате и да получите безплатен достъп до данните на адрес: https://share-eric.eu/data/data-access

Прочетете още >

Успешно проведен специализиран семинар: SPSS за начинаещи – SHARE CORONA

На 6 и 8 март 2024 г. в компютърната зала на Научноизследователския център на SHARE ERIC България в Стопански факултет на СУ “Св. Климент Охридски успешно проведохме специализиран семинар за начинаещи (второ ниво) на тема: Работа с файлове с данни от SHARE CORONA (Wave 8 COVID-19 Survey и Wave 9 COVID-19 Survey) и основни методи за анализ от статистическата теория

Прочетете още >

ПОКАНА ЗА СЕМИНАР: SPSS за начинаещи (второ ниво) – работа с файлове с данни от SHARE CORONA

Каним учени и докторанти на специализиран семинар на тема: SPSS за начинаещи (второ ниво) – работа с файлове с данни от SHARE CORONA (Wave 8 COVID-19 Survey и Wave 9 COVID-19 Survey) и основни методи за анализ от статистическата теория за изводи и заключения, с лектор доц. д-р Екатерина Тошева (катедра „Статистика и иконометрия“, УНСС) представител на Фондация „Институт за изследвания

Прочетете още >

Весели празници!

Българският национален екип на SHARE ERIC – България ви пожелава светли Рождественски и Новогодишни празници! Мир, здраве и благоденствие! доц. д-р Екатерина Маркова и доц. д-р Габриела Йорданова

Прочетете още >

Докторант на научната инфраструктура SHARE-ERIC България към ИФС-БАН с участие в престижна международна научна конференция на Асоциацията за човешко развитие и способности и възможности за реализация (Human Development and Capability Association (HDCA))

Докторант Ралица Димитрова взе участие с постер на тема ‚Vulnerability in times of a pandemic: evidence from Bulgarian 50+‘ по време на конференцията HDCA 2023, която се превърна в истинско глобално събитие. Темата на конференцията бе  “Уязвимост, човешко развитие и кооперативно възстановяване в бурни времена“ (“Vulnerability, human development and cooperative re-building in turbulent times”). В нея участваха повече от 300

Прочетете още >

Рецензия от доц. Михаела Мишева за книгата „Как стареем в България“

С голямо удоволствие и признателност приемаме рецензията на доц. Михаела Мишева от катедра „Икономическа социология“ в УНСС в списание „Социологически проблеми“, брой 1 от 2023 г., индексирано в ERIH PLUS. „Писането на книги по съвременни проблеми е по силите на няколко „професии на перото“ с различна гледна точка, маниер и структура. Изследователската работа обаче позволява съставянето на книга, която се

Прочетете още >

Рецензия от доц. Петя Илиева-Тричкова за книгата „Как стареем в България“

С голямо удоволствие и признателност приемаме рецензията на доц. Петя Илиева-Тричкова от Института по философия и социология при БАН в списание „Балканистичен форум“, брой 2 от 2023 г., индексирано в Scopus и Web of Science. „Overall, How are we ageing in Bulgaria?… undoubtedly fulfils its aim to “attract the attention of a wide range of users” (p. 30). It presents

Прочетете още >

Нова статия в престижното списание Journal of Contemporary Central and Eastern Europe (Q1)

Основният фокус на статията на доц. д-р Габриела Йорданова и доц. д-р Екатерина Маркова е да осветли предизвикателствата пред баланса между професионалния и личния живот, причинени от затварянето на училищата заради пандемията от Ковид-19 в България. Затварянето на училища въвежда нов елемент на неплатен труд: интензивно участие на родителите в образователния процес по време на дистанционното обучение, което изисква допълнителни

Прочетете още >

Представяне на книгата „Активното стареене – здравни, социални и икономически детерминанти“

  На 27-ми март 2023 година, от 14 часа, в рамките на Университетска седмица на книгата в УНСС, ще бъде представена колективната монография „Активното стареене – здравни, социални и икономически детерминанти“ с автори проф. д-р Веселка Павлова, доц. д-р Екатерина Тошева, доц. д-р Мариана Мургова, доц. д-р Ралица Пандурска, Атанас Димов. В книгата са анализирани данни от Изследване на здравето,

Прочетете още >
1 2 3 8