Докторант на научната инфраструктура SHARE-ERIC България към ИФС-БАН с участие в престижна международна научна конференция на Асоциацията за човешко развитие и способности и възможности за реализация (Human Development and Capability Association (HDCA))

Докторант Ралица Димитрова взе участие с постер на тема ‚Vulnerability in times of a pandemic: evidence from Bulgarian 50+‘ по време на конференцията HDCA 2023, която се превърна в истинско глобално събитие. Темата на конференцията бе  “Уязвимост, човешко развитие и кооперативно възстановяване в бурни времена“ (“Vulnerability, human development and cooperative re-building in turbulent times”). В нея участваха повече от 300

Прочетете още >

Рецензия от доц. Михаела Мишева за книгата „Как стареем в България“

С голямо удоволствие и признателност приемаме рецензията на доц. Михаела Мишева от катедра „Икономическа социология“ в УНСС в списание „Социологически проблеми“, брой 1 от 2023 г., индексирано в ERIH PLUS. „Писането на книги по съвременни проблеми е по силите на няколко „професии на перото“ с различна гледна точка, маниер и структура. Изследователската работа обаче позволява съставянето на книга, която се

Прочетете още >

Рецензия от доц. Петя Илиева-Тричкова за книгата „Как стареем в България“

С голямо удоволствие и признателност приемаме рецензията на доц. Петя Илиева-Тричкова от Института по философия и социология при БАН в списание „Балканистичен форум“, брой 2 от 2023 г., индексирано в Scopus и Web of Science. „Overall, How are we ageing in Bulgaria?… undoubtedly fulfils its aim to “attract the attention of a wide range of users” (p. 30). It presents

Прочетете още >

Нова статия в престижното списание Journal of Contemporary Central and Eastern Europe (Q1)

Основният фокус на статията на доц. д-р Габриела Йорданова и доц. д-р Екатерина Маркова е да осветли предизвикателствата пред баланса между професионалния и личния живот, причинени от затварянето на училищата заради пандемията от Ковид-19 в България. Затварянето на училища въвежда нов елемент на неплатен труд: интензивно участие на родителите в образователния процес по време на дистанционното обучение, което изисква допълнителни

Прочетете още >

Представяне на книгата „Активното стареене – здравни, социални и икономически детерминанти“

  На 27-ми март 2023 година, от 14 часа, в рамките на Университетска седмица на книгата в УНСС, ще бъде представена колективната монография „Активното стареене – здравни, социални и икономически детерминанти“ с автори проф. д-р Веселка Павлова, доц. д-р Екатерина Тошева, доц. д-р Мариана Мургова, доц. д-р Ралица Пандурска, Атанас Димов. В книгата са анализирани данни от Изследване на здравето,

Прочетете още >

Ново: Книга с данни от SHARE вълни 7 и 8 за България!

С голямо удоволствие ви представяме колективна монография Как стареем в България? Първи резултати за България от Изследване на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа (SHARE 2020/2021), Вълна 7 & 8. Съставители са Екатерина Маркова и Габриела Йорданова, в съавторство с докторантите Ралица Димитрова и Мартина Дробенова от ИФС-БАН. Тази колективна монография е израз на амбицията на научната инфраструктура SHARE ERIC

Прочетете още >

Успешно проведен специализиран семинар: SPSS за начинаещи (второ ниво) – работа с easySHARE

На 14 и 17 октомври 2022 г. в компютърната зала на Научноизследователския център на SHARE ERIC България в Стопански факултет на СУ “Св. Климент Охридски, успешно проведохме специализиран семинар за начинаещи на тема: Работа с файлове с данни от EASY SHARE и основни методи за анализ от статистическата теория за изводи и заключения. Лекторката и автор на семинарната програма доц.

Прочетете още >

ПОКАНА ЗА СЕМИНАР: SPSS за начинаещи (второ ниво) – работа с easySHARE

Бихме искали да поканим докторанти и учени на специализиран интерактивен семинар на тема: SPSS за начинаещи (второ ниво) – работа с файлове с данни от easySHARE и основни методи за анализ от статистическата теория за изводи и заключения.  Лектор на семинара е доц. д-р Екатерина Тошева (катедра „Статистика и иконометрия“, УНСС) представител на Фондация „Институт за изследвания в образованието“. Специализираният

Прочетете още >

Студенти от Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ провеждат научни изследвания с данни от SHARE

Под ръководството на проф. д.ик.н. Желю Владимиров и доц. д-р Боряна Богданова екип от студенти провежда научни изследвания в рамките на SHARE ERIC България. През изминалата академична година екип на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ разработи учебни материали, включващи видео-лекции и научно-изследователски казус по данни от международната научна инфраструктура SHARE (Survey of Health, Aging and Retirement in Europe).

Прочетете още >
1 2 3 8