1 октомври е Международен ден на възрастните хора

„Светът отбелязва 30-та годишнина от Международния ден на възрастните хора с непропорционално и тежко въздействие, което пандемията COVID-19 оказва на възрастните хора по света – не само върху тяхното здраве, но и върху техните права и благополучие“. Антонио Гуитереш, Генерален секретар на ООН

1 октомври е отреден от Генералната Асамблея на ООН за международен ден на възрастните хора на 19 декември 1990 година. През 2020 г. започва инициативата – Декада на здравословното стареене – Decade of Healthy Ageing и една от целите на тази глобална инициатива е да се повиши информираността относно специалните здравни нужди на възрастните хора, личните им възможности за подобряване на здравето, приносът им за развитието на обществото, в което живеят.

Изследването на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа (SHARE) със своите панелни лонгитюдни данни, но и със специалния си КОВИД-19 модул е важен и висококачествен инструмент за политически и програмни интервенции, които да се насочат към подобряване здравето и качеството на живот на възрастните хора.

Повече можете да прочетете на този линк: http://www.share-project.org/special-data-sets/share-covid-19-questionnaire.html

UN, policy brief: https://www.un.org/development/desa/ageing/wp-content/uploads/sites/24/2020/05/COVID-Older-persons.pdf