Успешен специализиран уебинар „SPSS за начинаещи – работа с файлове с данни от SHARE Corona и основни статистически методи за анализ“

Инфраструктурата SHARE ERIC България традиционно провежда специализирани уебинари, насочени към студенти, докторанти и учени, за научни изследвания на основата на данни от Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE). Основна цел на тази своеобразна академия „SHARE ERIC България“ е да се повиши капацитетът за работа с панелни данни, да се мотивират учени, студенти и докторанти да използват данните от SHARE в своите научни изследвания и да се увеличи конкурентноспособността на български научни публикации, които използват SHARE. Задължително условие за участие в уебинарите е регистрация за индивидуален достъп до данните от SHARE, както и достъп до софтуерния продукт SPSS.

За трети пореден път, на 2-ри и 4-ти ноември 2021 г. проведохме успешно специализиран уебинар SPSS за начинаещи – работа с файлове с данни от SHARE Corona и основни статистически методи за анализ“. Лектор на семинара е доц. Екатерина Тошева от катедра „Статистика и иконометрия“ УНСС и Институт за изследване на образованието, която има дългогодишен опит, задълбочени научни интереси и научни публикации върху панелните данни от SHARE. Доц. д-р Габриела Йорданова и гл. ас. д-р Екатерина Маркова предоставиха допълнителна информация за SHARE и SHARE Corona.

В уебинара участваха експерти, докторанти и изследователи от различни университети и научни организации в България, от които две трети не са имали предишен опит с SPSS и SHARE. След края на уебинара, на участниците беше изпратен кратък онлайн въпросник за оценка и обратна връзка. Резултатите ще бъдат анализирани внимателно и използвани за усъвършенстване на тази обучителна дейност в бъдеще. Ето една от препоръките:

„Уебинарът беше проведен изключително професионално и на много високо ниво. Лекторът преподаваше методично, достъпно и компетентно, като предоставяше възможност за самостоятелна работа и задаване на въпроси. Препоръката ми е свързана с възможността за предоставяне на учебните материали предварително, за да можем да бъдем малко по-подготвени за практическите часове.“

Уебинарът е възможен благодарение на проект към НПКНИ 2017-2023 г. – Консорциум SHARE ERIC Bulgariа за научната инфраструктура за Изследване на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа / Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – SHARE (Споразумение № Д01-380/18.12.2020 г. между МОН и ИФС-БАН).