Теренната работа на SHARE Corona 2 е завършена!

SHARE завърши успешно процеса на набиране на индивидуална емпирична информация по второто Corona изследване в 28 държави.

Всички 28 SHARE държави успешно организираха теренната работа с интервюиране за второто SHARE Corona проучване, специален зодул, който беше създаден за да изследваме ефектите от COVID-19 кризата през изминалата година. SHARE Corona е специално насочено да събира данни за житейската ситуация на хората на 50 и повече години от Европа и Израел по време на пандемията.

Второто SHARE Corona проучване повтаря интервюирането на респондентите, които участваха в първото SHARE Corona проучване, позволявайки да изследваме промените в личния живот между началото на пандемията и ситуацията една година по-късно. Въпросите обхващат физическо и ментално здраве, свързаните с коронавируса инфекции в личния социален кръг, качеството на здравеопазване, здравето, промените в работата и икономическата ситуация, социалните мрежи и употребата на Интернет по време на пандемията.

Интересът на респондентите към изследването е изключителен: постигнахме 90% ниво на отговаряне. Много сме признателни на нашите респонденти.

Можете да откриете въпросника >> тук.

Данните от първото SHARE Corona проучване (SHARE Wave 8 COVID-19 data) са вече достъпни за научни изследвания от Декември 2020 г. и се използват в множество  >> научни публикации .

Повече информация за правилата на достъп до данните от SHARE можете да намерите тук: www.share-project.org/data-access.html

Повече информация за SHARE Corona проучването са достъпни на адрес: www.share-project.org/special-data-sets/share-corona-survey.html

Информация за изследователския проект SHARE-COVID19www.share-project.org/share-covid19.html