Оля Харизанова

Оля Харизанова е професор по „Информационно-търсещи системи“ и доктор на философските науки. Преподавател е във Философски факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и води лекционни курсове по бази от данни и уеб технологии. Висшето си образование е завършила във Факултета по математика и механика на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (1984 г.).

През изминалите 18 години е участвала в изпълнението на 36 проекта, повечето от които са свързани с развитието на информационното общество, ИКТ практиките, разработването на електронно съдържание и електронно обучение. В 12 от тях е била ръководител, а в 24–ключов експерт, експерт или участник.

Освен в SHARE, в момента участва в още два проекта: „Проектиране и разработване на прототип на информационна система „Указател за цитируемост на публикации от български автори (обществени науки)“ [Договор № ДН 15 / 1 от 11.12.2017; период 2017-2020] като  ръководител; BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“ [договор BG05M2OP001-1.001-0001-С01/28.02.2018; период 2018-2023] като водещ координатор.

Автор е на 90 публикации, свързани най-вече с влиянието на информационните и комуникационните технологии върху развитието на обществото, реторически аспекти на комуникацията в онлайн среда, информационен дизайн, информационно зависимо благополучие.