Николай Нетов

Доц. д-р Николай Чудомиров Нетов е ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“ в Стопанския факултет на СУ Св. Кл. Охридски. През последните петнадесет години той има възможност да работи в редица международни научни, научно приложни и образователни проекти в сътрудничество с голям брой колеги от целия свят.

В периода 2005 – 2008 години доц. Нетов е част от екипа на финансираният от Европейката комисия проект, където придобива начален практически опит за проектно планиране, координация и управление на дейности свързани с ИКТ базирани решения за електронно и дистанционно обучение. В периода 2011-2014 години участва екипа на финансираният от Европейката комисия проект, където допълнително развива своя практически опит и умения за проектно планиране, организация и провеждане на електронно обучение ориентирано към изграждане на компетенции.

В периода от 2015 г. и до момента доц. Нетов е член на екипите в други три проекта финансирани от Европейската комисия. Във финансираният от Европейката комисия проект отговаря за разработването на електронно учебно съдържание базирано на получените по проекта резултати. В екипа на ERASMUS+  проект “Digital Orientation Competences: continuation of my professional studies” отговаря за създаването и прилагането на нови и иновативни инструменти за професионално ориентиране и подобряване на индивидуалните знания за кариерното обучение в България. В екипа на финансираният от Европейката комисия проект отговаря за разработката на иновативна платформа която да осигури знания, информация и умения, необходими на бъдещите предприемачи.

Доц. Нетов е член е на борда на директорите на Сдружението на завършилите Стопански факултет на СУ Св Кл Охридски, което е най-голямото и най-старото алумни сдружение в страната с над 7 000 активни членове.

През 2014 година доц. Нетов получи годишната награда за инициираният и ръководен от него проект „Кариера в ИТ“, като най-добър за 2013 година проект реализиращ сътрудничество между бизнеса и НПО

През 2015 година ръководеният от доц. Нетов проект „Кариера в ИТ“ получи отличие в категория „Инвеститор в знанието“ по време на тринадесетите годишни награди за отговорен бизнес на Българския форум на бизнес лидерите.