Студенти от Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ провеждат научни изследвания с данни от SHARE

Под ръководството на проф. д.ик.н. Желю Владимиров и доц. д-р Боряна Богданова екип от студенти провежда научни изследвания в рамките на SHARE ERIC България.

През изминалата академична година екип на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ разработи учебни материали, включващи видео-лекции и научно-изследователски казус по данни от международната научна инфраструктура SHARE (Survey of Health, Aging and Retirement in Europe). Студентите имаха възможност да работят самостоятелно по казуса под ръководството на доц. д-р Боряна Богданова, директор на МП „Изкуствен интелект за бизнес и финанси“.

Бяха отличени четири студентски разработки, авторите на които подписаха договор за провеждане на научно-изследователка дейност с данни на SHARE към националния консорциум SHARE ERIC България. Повече можете да прочетете на следния линк.