Скритата криза: неудовлетворените потребности от здравни грижи на възрастните хора по време на COVID-19

В нова публикация е представен анализ на неудовлетворените здравни потребности на възрастните хора по време на пандемията COVID-19, като се използват данни от SHARE и двете вълни на проучването SHARE Corona Survey, проведени през 2020 и 2021 г. Идентифицирани са отделните групи възрастни както и видовете отлагане на здравни грижи заради кризата с пандемията.
Цялата публикация е достъпна на адрес: https://share-eric.eu/fileadmin/user_upload/SHARE_Working_Paper/SHARE_WP_94-2024.pdf
Индивидуален достъп до данните от SHARE може да се получи на адрес: https://share-eric.eu/data/