Рецензия от доц. Михаела Мишева за книгата „Как стареем в България“

С голямо удоволствие и признателност приемаме рецензията на доц. Михаела Мишева от катедра „Икономическа социология“ в УНСС в списание „Социологически проблеми“, брой 1 от 2023 г., индексирано в ERIH PLUS.

„Писането на книги по съвременни проблеми е по силите на няколко „професии на перото“ с различна гледна точка, маниер и структура. Изследователската работа обаче позволява съставянето на книга, която се отличава с достоверност и научно познание. Монографията Как стареем в България? е такава книга. Тя се вписва в сравнително нов жанр на научна литература, който се стреми да популяризира данни от изследвания на социални проблеми. Тази цел на монографията се отразява на структурата на текста, която не следва традиционните части на научните монографии, с които сме свикнали, а поставя фокус върху описанието на процесите на стареене у нас, като засяга проблемите на здравеопазването, икономическото благосъстояние, общуването, когнитивните функции на възрастните хора у нас, промените в ежедневието, свързани с Ковид-19 и др.“ стр. 275

Рецензията може да се прочете на следния адрес.

Книгата е с отворен достъп и е достъпна на адрес.