Първи резултати от анкетата за влиянието на извънредното положение (ИП)

Снимка: iStock

Представяме ви първи резултати от проведената анкета по време на Извънредното положение заради пандемията от Коронавирус в България.

Анкетата събра информация как се справяте Вие и семействата Ви в условията на извънредното положение заради пандемията с Коронавирус? Каква промяна настъпва в личния Ви живот, в работата и доходите Ви, в живота на децата Ви? Какви са Вашите чувства, нагласи и прогнози за живота Ви след като отмине пандемията от Коронавирус?
Изследването е проведено в периода 16 април – 1 май 2020 г. чрез полу-стандартизирана анкета по метода на отзовалите се, разпространена по Интернет в социалните мрежи и форуми.

В изследването са взели участие 1240 лица на възраст над 18 години, от които 1192 живеят в България.

Данните, събрани по интернет не са представителни за населението на България заради това, че в извадката не се дава равен шанс на всички пълнолетни да участват в изследването.

Изводите от това анкетно проучване не могат да бъдат генерализирани и обобщавани за всички пълнолетни граждани, но дават ценна и актуална информация за влиянието на Извънредното положение заради пандемията с Новия коронавирус (Ковид-19) и отношението и оценките на родители относно провежданото от началото на Извънредното положение в България дистанционно обучение.

Инфографика с първоначални данни можете да прочетете в прикачения файл: Results_State_of_Emergency_BG_published

 

гл. ас. д-р Габриела Йорданова

гл. ас. д-р Екатерина Маркова

Института по философия и социология при БАН (ИФС-БАН)