Преди и по време на Пандемията: Предпоставки за високата смъртност от Ковид-19 в България по данни от SHARE

 

За пълен изглед, вижте прикачения файл: SHARE BG Mortality Covid-19