Покана: предложения за ново съдържание на SHARE 9 вълна

Участвайте!

Изследването на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа (SHARE) организира кампания за проектни предложения от страна на ползвателите на данни – за ново съдържание в рамките на кратък модул към основния въпросник за 9-та вълна на SHARE.

Набирането на данни за 9-та вълна се планира за 2022 година. Всеки въпросник съдържа 21 панелни модула и няколко кратки, които са били на различни теми – социални мрежи, взимане на сухи кръвни проби, социално изключване, бюджет на времето и др.

Канят се учени от всички дисциплини, представени от SHARE. Предложенията може да включват въпроси за количествено изследване или обективни измервания, физически или когнитивни тестове. Продължителността на набиране на данни не трябва да е повече от 2 минути. Повече информация можете да прочетете тук.

Краен срок: 1 Септември 2019

Оценяване на проектите: 26 Септември 2019

Начало на дизайн на 9 вълна: 1 Октомври 2019