ПОКАНА ЗА СЕМИНАР: SPSS за начинаещи (второ ниво) – работа с easySHARE

Бихме искали да поканим докторанти и учени на специализиран интерактивен семинар на тема: SPSS за начинаещи (второ ниво) – работа с файлове с данни от easySHARE и основни методи за анализ от статистическата теория
за изводи и заключения. 

Лектор на семинара е доц. д-р Екатерина Тошева (катедра
„Статистика и иконометрия“, УНСС) представител на Фондация „Институт
за изследвания в образованието“.

Специализираният семинар се осъществява по проект: Консорциум SHARE-ERIC Bulgaria за научната инфраструктура “Проучване на здравето, застаряването и пенсионирането в Европа“ (SURVEY OF HEALTH, AGEING AND RETIREMENT IN EUROPE – SHARE), обект от НПКНИ (2020-2027).

Семинарът е двудневен и ще се проведе присъствено на 14.10.2022 г. (10-13 часа) и на 17.10.2022 г. (14-17 часа) в зала 303, ет.3, Стопански факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Местата са ограничени и затова е задължително да се регистрирате за участие.

Повече можете да прочетете в прикачените файлове. Очакваме ви!

  1. Invitation&_Programme_SPSS_seminar_October_2022
  2. Registration_form_SPSS_seminar_October_2022