Нов изследователски институт – SHARE Берлин

Изследването на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа (SHARE) развива научната инфраструктура с нова локация – Берлин. Подписан е договор за партньорство за създаване на нов SHARE Berlin Institute.

SHARE ще развива своите дейности в бъдеще чрез сътрудничество на четири водещи научни институции: WZB Berlin Social Science Center, German Institute for Economic Research (DIW Berlin), the Charité – Universitätsmedizin Berlin and the German Centre of Gerontology – Deutsches Zentrum für Altersfragen (DZA). Новият институт ще работи в тясно сътрудничество и с Robert-Koch-Institute (RKI).

Създаването на новия институт е положителен сигнал за изследователския пейзаж в Берлин. Това ще засили значението на Берлин като център за международни изследвания, основани на данни. Благодарение на участващите водещи научноизследователски институции, изследователската мрежа ще напредне и в интердисциплинарните и международни изследвания в Германия.

Повече информация можете да прочетете на следния адрес: http://www.share-project.org/home0/news/article/new-research-institute-the-share-berlin-institute.html