Ново: Книга с данни от SHARE вълни 7 и 8 за България!

С голямо удоволствие ви представяме колективна монография Как стареем в България? Първи резултати за България от Изследване на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа (SHARE 2020/2021), Вълна 7 & 8. Съставители са Екатерина Маркова и Габриела Йорданова, в съавторство с докторантите Ралица Димитрова и Мартина Дробенова от ИФС-БАН.

Тази колективна монография е израз на амбицията на научната инфраструктура SHARE ERIC България да подкрепя и стимулира българските учени, докторанти и експерти да използват данните от SHARE за висококачествени анализи и научни публикации. Книгата представя за първи път важна методологическа и операционална информация за обхвата и съдържанието на Изследване на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа (SHARE), както и дескриптивен анализ на данните за България от 7-а и 8-а вълна, за да привлече вниманието на широк кръг потребители – студенти, докторанти, учени и експерти – към данните от SHARE и обширната информация за факторите, които определят живота на хората на възраст 50 и повече години. Данните от SHARE имат голям потенциал за приложение – редица европейски държави и международни институции основават своите стратегически документи на резултати от SHARE.

Книгата е с отворен достъп и е достъпна на адрес: SHARE_book_BG_2022

Финансиране: Тази монография е финансирана от МОН в рамките на НКПНИ (2020-2027) по Споразумение № Д01-264/19.11.2021 г. между МОН и ИФС-БАН.

Цитиране: Маркова, Е. Л., Йорданова, Г. М. (съст.) (2022). Как стареем в България? Първи резултати за България от Изследване на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа (SHARE 2020/2021), Вълна 7 & 8. София: НАЙС АН.

Приятно четене!