Нова статия в престижното списание Journal of Contemporary Central and Eastern Europe (Q1)

Основният фокус на статията на доц. д-р Габриела Йорданова и доц. д-р Екатерина Маркова е да осветли предизвикателствата пред баланса между професионалния и личния живот, причинени от затварянето на училищата заради пандемията от Ковид-19 в България. Затварянето на училища въвежда нов елемент на неплатен труд: интензивно участие на родителите в образователния процес по време на дистанционното обучение, което изисква допълнителни компетенции, време и усилия, както и необходимостта от съвместяване на работата с тези нови задължения. Анализът се основава две вълни от авторско псевдо-лонгитудинално проучване Covid-CAWI, проведени по време на първото (април-май 2020 г.) и второто преустановяване на учебния процес (ноември-декември 2020 г.) в България.
В статията се анализират и данни за промените в личните контакти със семейството и приятелите, оказаната и получената помощ, оказаните и получените лични грижи от проучването SHARE, вълна 8 COVID-19 Survey 1 (юли-август 2020 г.).
Направено е терминологично разграничение между онлайн и дистанционно обучение, тъй като натискът върху родителите е различен. Разработен е модел „push-pull“, който би могъл да повлияе на моделите на справяне, когато децата са на домашно обучение поради блокиране на учебния процес. Основният наблюдаван модел за справяне е, че семействата са били по-добре подготвени за второто блокиране, защото по това време са имали баби и дядовци, живеещи в същото домакинство.
Публикацията е с отворен достъп: https://doi.org/10.1080/25739638.2023.2216499 
Цитиране: Gabriela Yordanova & Ekaterina Markova (2023): Work-life balance and parental coping patterns during home schooling as a result of Covid-19 lockdowns: empirical evidence from Bulgaria, Journal of Contemporary Central and Eastern Europe, DOI: 10.1080/25739638.2023.2216499