Нова зала за хибридно обучение „SHARE – Център“ в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

SHARE2

Софийският университет чрез Стопанския факултет е партньор в консорциума SHARE ERIC Bulgaria от Националната пътна карта за научна инфраструктура.

Благодарение на средствата, осигурени по линия на инфраструктурния обект SHARE ERIC България за СУ „Св. Климент Охридски“, през 2020 г. в Стопанския факултет беше успешно завършен ремонтът и оборудването на нова зала „SHARE – Център“ с 50 места и компютърни системи за едновременно обучение в зала и онлайн (т.нар. хибриден формат).

SHARE – Център“ е новата зала 215 на ет. 2 в блок 3, която разполага с техника за интерактивна връзка между присъстващите в нея студенти и желаещите да се включат през онлайн връзка.

Екипът на проекта SHARE от СУ „Св. Климент Охридски”, ръководен от проф. д. ик. н. Желю Владимиров, реализира университетски курсове и изследвания на основата на лонгитюдни панелни данни от SHARE. На информационните семинари, провеждани от Националният консорциум SHARE ERIC Bulgaria, базата данни на SHARE се предлага за научни изследвания и публични политики, основани на знанието.