Научно изследване за грижата за възрастни родители

Грижата за възрастни родители често е резултат на колективно решение при семействата с повече деца. Все още се знае твърде малко за влиянието на личностните характеристики на братята и сестрите спрямо решението за лична грижа към по-възрастни членове на семейството. Нова публикация в #SHAREBlog изследва влиянието на композицията – братя и сестри и близостта между деца и родители.

На основата на последни данни от SHARE това научно изследване открива, че половата композиция (братя и сестри в семейството), както и контактите и географските дистанции между родители и деца оказват влияние върху грижата за възрастните родители.

Факторите, които влияят върху грижите от страна на децата към техните възрастни родители обикновено са групирани в три категории: пол (грижовната роля на жените), разходите за грижи (конкурентна заетост и семейно положение, напр. работно време и семеен живот) и ангажираност на родителите към децата (семейни връзки между родители и деца). Настоящото научно изследване включва в анализа и измерението по пол – братя и сестри, тъй като усилията за грижи към възрастните родители могат да се разделят между братя и сестри в семейства с повече деца.

Прочетете повече: https://bit.ly/2Vjwj17