Нагласи към ваксинацията в Европа: Кои са неваксинираните?

Изследователите анализират нагласите към ваксинацията на хората на 50 и повече години в Европа и Израел

Изследователска работа, основана на данни от SHARE, разкрива кои фактори влияят върху желанието за ваксинация в цяла Европа. Изследователите Bergmann, Hannemann, Bethmann и Schumacher са използвали данни от второто проучване на SHARE Corona. SHARE, Проучването за здравето, стареенето и пенсионирането в Европа, съвсем наскоро събра данни за ваксинацията за около 47 000 души във високорисковата възрастова група над 50 години в 27 европейски държави и Израел.

Различия между държави

Около 18 % от анкетираните във всички 28 държави съобщават, че през лятото на 2021 г. не са били ваксинирани. Наблюдават се значителни различия между отделните държави. В Малта, Дания и Испания над 95% от респондентите са ваксинирани, докато Румъния и България изостават съответно с около 28% и 21%.

Проучването SHARE Corona е специално разработено като реакция на кризата COVID-19. В началото на юни 2020 г. SHARE започва теренната работа с подизвадка от респонденти от панела на SHARE в 27 европейски страни и Израел. SHARE използва за набирането на данни компютърно асистирани телефонни интервюта (CATI). Проучването SHARE Corona обхваща най-важните области на живота: Здраве и здравно поведение, Психично здраве, Инфекции и здравеопазване, Промени в работата и икономическото положение, Социални мрежи. Вторият кръг на проучването SHARE Corona-2, проведено от юни до началото на август 2021 г., повторно интервюира респондентите от SHARE Corona и дава възможност да се анализират индивидуалните промени между началото на пандемията и ситуацията една година по-късно. Данните, събрани с това проучване, позволяват да се анализира как рисковата група на възрастните хора на 50 и повече години се справя с ефектите от COVID-19 върху здравето и социално-икономическото положение.

Повече можете да прочетете на следния линк: https://bit.ly/3DkCPHG

Публикацията Deterinants of SARS-CoV-2 vaccinations in the 50+ population е достъпна на адрес: https://www.mpisoc.mpg.de/fileadmin/user_upload/MEA_DP_07-2021.pdf 

Източник: Bergmann, Hannemann, Bethmann и Schumacher. 2021. Determinants of SARS-CoV-2 vaccinations in the 50+ population. Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, Munich Center for the Economics of Aging (MEA).