Набиране на национални данни по време на пандемия. SHARE вълна 8: методология.

Изпълнението на 8-ма вълна на Изследването на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа е сериозно колективно постижение заради безпрецедентните предизвикателства, които предизвика пандемията от Ковид-19. Най-важните иновации при конструиране на въпросника, методологическите постижения и новите процедури, използвани от SHARE по време на осмата вълна са подробно описани в методическата публикация SHARE Wave 8 Methodology: Collecting cross-national survey data in times of COVID-19, която е достъпна тук. Публикацията ще бъде особено полезна за специалисти социолози и методолози, но и за всички експерти, които работят с данни от количествени емпирични изследвания.

Bergmann, M. & Börsch-Supan, A. (2021). SHARE Wave 8 Methodology: Collecting cross-national survey data in times of COVID-19. Munich: MEA, Max Planck Institute for Social Law and Social Policy. ISBN 978-3-00-069877-4