Интересни резултати: Удовлетвореността от работата може да задържи хората по-дълго на пазара на труда

business

Мерките, насочени към човешките ресурси, които целят увеличаване удовлетвореността от труда могат да удължат трудовия живот.

Все още има сравнително малко доказателства на този ефект, но нова публикация в блога #SHAREBlog анализира връзката между продължителността на трудовия живот на хората в края на кариерата и удовлетвореността от труда.
Прочетете повече: https://bit.ly/2FL6bDw

Статията се основава на научната публикация: Mikkel Barslund, Jürgen Bauknecht, Andreas Cebulla, Working conditions and retirement: How important are HR policies in prolonging working life? in: mrev management revue, Seite 120 – 141 mrev, Jahrgang 30 (2019), Heft 1, ISSN print: 0935-9915, ISSN online: 0935-9915, https://doi.org/10.5771/0935-9915-2019-1-120.