ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ /бивш ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

На заседание на Общото събрание на БАН, проведено на 18.11.2019 г.,  е взето решение за преименуване на Института за изследване на обществата и знанието в Институт по философия и социология. Институтът по философия и социология при БАН (ИФС-БАН) /Institute of Philosophy and Sociology at BAS (IPS-BAS)/ може да бъде намерен на следните електронни адреси:

Официален уебсайт: www.ips-bas.org

Facebook: www.facebook.com/ifs.bas/

Linkedin: www.linkedin.com/in/institute-of-philosophy-and-sociology-at-bas-b5825375/

имейл: iphs.bas@gmail.com