Индекс за измерване на депресия в SHARE

Изследване на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа е уникално с това, че събира обективна информация за физическо и психично здраве на хората на 50 и повече години, която е сравнима между всички държави на ЕС. При анализи на депресията в България е от особена важност да се използва и индексът EURO-D.

Базата данни на SHARE (1-7 вълна) включва EURO-D! В предстоящата 8-ма вълна по този индекс ще има данни и за България.

Скалата на EURO-D (Prince et al., 1999) първоначално е разработена с цел да се изследват често срещаните симптоми на депресия при възрастните хора. Резултативната скала се състои от следните елементи: депресия, песимизъм, склонност към самоубийство, вина, сън, интерес, раздразнителност, апетит, умора,
концентрация (върху четене или забавление), удоволствие и сълзливост (склонност към плач).

SHARE включва два индекса: 1) за EURO-D (eurod) и 2) симптоматичен индекс – caseness (eurodcat) като генерирани променливи в модул gv_health. Индексът eurod е генериран от въпросите в модула за психично здраве (mh002_ – mh017_) и съдържа 16 променливи. Максималната стойност може да бъде 12 „много депресиран/а“, а минималната стойност е 0 „не е депресиран/а“.
Оценка от 4 или по-високо се категоризира като „случай на депресия“. Оценка под 4 се приема като „не е депресиран/а“. Генерираният симптоматичен индекс eurodcat е равен на 1, ако резултатът е 4 или по-висок.

Въпросникът можете да намерите тук. Индивидуален достъп до данните можете да получите тук.

Източници:

Scales and Multi-Item Indicators, SHARE, available at: http://www.share-project.org/fileadmin/pdf_documentation/SHARE_Scales_and_Multi-Item_Indicators.pdf

Prince, M. J., Reischies, F., Beekman, A. T. F., Fuhrer, R., Jonker, C., Kivela, S. L., Lawlor, B.,
Lobo A., Magnusson, H., Fichter, M. M., Van Oyen, H., Roelands, M., Skoog, I., Turrina, C. &
Copeland, J. R. (1999). Development of the EURO-D scale – a European Union initiative to
compare symptoms of depression in 14 European centres. The British Journal of Psychiatry, 174(4), 330-338.