Екатерина Маркова

Д-р Екатерина Маркова е главен асистент в Института по философия и социология при Българската академия на науките от 2004 година. Нейните научни интереси са областта на методика и методология на емпиричните изследвания, оценка на ефективността на публични политики, социология на труда, уязвимост, демографска промяна. Маркова е член на междуведомствената работна група за прилагане на националната стратегия за демографско развитие към Министерство на труда и социалната политика. Тя има дългогодишен опит в работата по национални и международни проекти (WALQING, ESF6CIA). Екатерина Маркова e член на екипа на Българския кореспондент на Европейската фондация за подобряване условията на живот и труд в Дъблин (Eurofound) през 2014-2018 г. и за периода 2022-2026 г., работейки по анализи на условията на труд, уязвимостта в случай на безработица, преструктурирането, програми и мерки за заетост, и др. Тя е участвала в мащабни международни сравнителни панелни изследвания: International Comparative Panel Survey “The Impact of Coping Strategies and Social Capital on Reproductive and Marital Behavior”, Max Plank Institute (2002, 2005-2006), Generations and Gender Program, International Comparative Panel Survey “Generation and Gender Survey”, Max Plank Institute (2004-2005, 2007-2008).

От 2016 тя е национален координатор на Изследване на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – SHARE) и координатор на националната изследователска инфраструктура SHARE-ERIC Bulgaria. Някои от последните научни публикации на Екатерина Маркова са: Markova, E. 2021. Locked down society: problems of sociological research in (post) crisis situations. Prof. Marin Drinov Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences. ISBN 978-619-245-166-0 (in Bulgarian), available online at: https://bit.ly/3j0Kd3w, Tosheva, E., Yordanova, G., Markova, E. L. 2021. Before and during the outbreak: prerequisites for the high Covid-19 mortality rate in Bulgaria. Empirical insights from SHARE data. Revista Inclusiones Vol: 8 num Esp.: 44-61, https://bit.ly/3Az9De8, Markova, E. L., Yordanova, G., Tosheva, E. 2021. Mental health risk alerts and loneliness during the pandemic: a comparative insight from three Balkan countries. Revista Inclusiones Vol: 8 num Esp.: 91-112, https://bit.ly/3arJZ0D, Markova, E., V. Kirov, D. Peycheva (2017) Hybrid work organisation in the construction sector in Bulgaria: employees or sub-contractors?, In: Employment and Economy of Central and Eastern Europe, 1/2016, ISSN 2191-7078, Markova, E., K. Sardadvar, A. Poggi (2017) Satisfaits malgré de bas salaires. Regards de travailleurs européens issus de la diversité//The satisfaction paradox revisited, In: La nouvelle revue du travail [En ligne], 11| (French, English), Markova, E. L., Ursula Holtgrewe, Johan E. Ravn (2015) ‘A Hard Job Is Good To Find: Comparability, Contextuality And Stakeholder Involvement In European Job Quality Research’, In: Ursula Holtgrewe, Vassil Kirov, Monique Ramioul (eds) (2015). Hard Work in New Jobs. The Quality of Work and Life in European Growth Sectors, New York: Palgrave Macmillan, Markova, E. L., Karin Sardadvar, Ambra Poggi, Claudia Villosio (2015) ‘Low-Paid But Satisfied? How Immigrant And Ethnic Minority Workers In Low-Wage Jobs Make Sense Of Their Wages’, In: Ursula Holtgrewe, Vassil Kirov, Monique Ramioul (eds) (2015). Hard Work in New Jobs. The Quality of Work and Life in European Growth Sectors, New York: Palgrave Macmillan.

България, София 1000,
ул. Московска 13А
emarkova@bas.bg


Екип