Диана Ненкова

Diana Nenkova

Диана Ненкова е социолог в ИИОЗ-БАН. Има опит като координатор в различни изследователски проекти в областта на социология на науката и образованието и общество на знанието.

България, София 1000,
ул. Московска 13А