Диана Ненкова

Diana Nenkova

Диана Ненкова е социолог в  Института по философия и социология при БАН (бивш Институт за изследване на обществата и знанието при Българската академия на науките). Има опит като координатор в различни изследователски проекти в областта на социология на науката и образованието и общество на знанието.

България, София 1000,
ул. Московска 13А


Екип