Васил Киров

Доц. д-р Васил Киров е доцент в  Института по философия и социология при БАН (бивш Институт за изследване на обществата и знанието при Българската академия на науките) и асоцииран изследовател в Европейския синдикален институт (ETUI). Научните му интереси са в областта на социологията на труда и организациите, индустриалните отношения и дигитализацията. Васил Киров е водещ изследовател в големи изследователски проекти, финансирани от ЕС (SMALL, WORKS, WALQING, ENLIVEN, BEYOND4.0) и експерт на Европейската комисия, Международната организация на труда, EUROFOUND и CEDEFOP. Васил Киров е член на Експертната група на високо равнище на Европейската комисия за въздействието на дигитализацията върху трудовите пазари на ЕС. В момента е гостуващ професор в Sciences Po, Франция. Публикувал е множество книги и статии в международни научни списания. Сред последните му публикации е  (2017): Policy Implications of Virtual Work. Basingstoke: Palgrave (with Pamela Meil).

България, София 1000,
ул. Московска 13А
vassil.kirov@gmail.com


Екип