Изследване на кризата с Коронавирус

Image may contain: 1 person, standing, stripes and close-up

Изследването на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа (SHARE) допринася за проучване на социалните, здравни и икономически ефекти от пандемията с COVID-19. Изследването подновява набирането на данни от 8-ма вълна по телефона, включвайки специален модул “SHARE Corona”, който обхваща различни изследователски области: инфекции и здраве, ментално здраве, икономика, социални мрежи, здравеопазване.

Данните от SHARE, събрани от този специален въпросник, ще позволят дълбочинни анализи за това как рискови групи от възрастните хора се справят с влиянието на Ковид-19 върху здравето и социално-икономическото състояние. Голямо предимство на тези данни ще бъде възможността да се измерят и обяснят разлики между държавите и между различните вълни на изследването.
Новите данни от SHARE Corona ще позволят на учени и публична администрация да разберат повече за управлението на кризи в други държави.
Повече информация на адрес: www.share-eric.eu