Докторант на научната инфраструктура SHARE-ERIC България към ИФС-БАН с участие в престижна международна научна конференция на Асоциацията за човешко развитие и способности и възможности за реализация (Human Development and Capability Association (HDCA))

Докторант Ралица Димитрова взе участие с постер на тема ‚Vulnerability in times of a pandemic: evidence from Bulgarian 50+‘ по време на конференцията HDCA 2023, която се превърна в истинско глобално събитие. Темата на конференцията бе  “Уязвимост, човешко развитие и кооперативно възстановяване в бурни времена“ (“Vulnerability, human development and cooperative re-building in turbulent times”). В нея участваха повече от 300 души от 60 държави от Африка, Азия, Австралия и Нова Зеландия, Европа, Южна и Северна Америка. Конференцията беше открита от специален гост-лектор – българския писател Георги Господинов, носител на международната награда „Букър“ за 2023 г. В продължение на четири дни (11 – 13 септември 2023) конференцията беше домакин на 9 основни речи на изтъкнати лектори, панелни дискусии на високо равнище и 84 паралелни сесии.

Събитието беше организирано съвместно от Института по философия и социология – Българска академия на науките, Институт „Отворено общество“ – София, СУ „Св. Климент Охридски“, Тръста за социална алтернатива и Sustainable Cooperation (SCOOP) от Нидерландия. Подкрепа за конференцията бе оказана и от посолството на Австрия в България.

Повече за конференцията можете да прочетете на тук.