Детство, изпълнено с книги, предпазва от когнитивни проблеми в късна възраст

Четенето на книги е много важно, но не само за децата и в детска възраст, а и за възрастните хора и техните познавателни възможности.

Анализ на данни от SHARE разкрива силна причинно-следствена връзка между активното четене на книги в детска възраст и подобряването на паметта и познавателните способности при високите възрасти. Изпълненият с книги дом в детството, (съдържащ между 11 до 25 книги) корелира значително с по-добра краткосрочна и дългосрочна памет, вербална плавност и по-малък глобален когнитивен упадък с напредване на възрастта.

Това научно изследване допринася за разбиране на важността на средата, в която израстват децата, за здравето на мозъка в по-късна възраст.” казва Weinstein.

Научното изследване е на Galit Weinstein (University of Haifa), Ella Cohn-Schwartz (Ben-Gurion University of the Negev) и Noam Damri (Israel Gerontological Data Center).

 

Източник: https://www.israel21c.org/a-book-filled-childhood-prevents-later-cognitive-decline/

Оригиналната научна статия Weinstein G, Cohn-Schwartz E, Damri N: Book-Oriented Environment in Childhood and Current Cognitive Performance among Old-Aged Europeans. Dement Geriatr Cogn Disord 2021;50:274-282. doi: 10.1159/000518129 можете да прочетете на адрес: https://www.karger.com/Article/FullText/518129