Годишният доклад на SHARE ERIC 2020-2021 е публикуван!

За всички нас, членовете на международния консорциум на SHARE ERIC 2021 г. е една интензивна година, а лятото е свързано с множество дейности във връзка с набиране на данните от SHARE Corona-2.

Годишният доклад за дейността на SHARE-ERIC 2020-21 предоставя преглед на научните, оперативните и финансовите процедури на SHARE през изминалата година. Той включва цяла глава за SHARE в пандемията COVID-19, със специален акцент как SHARE се справя с новите обстоятелства и кои нововъведения бяха приложени.

Освен това, докладът включва примери за това как данните на SHARE са подпомогнали разработването на политики в Европа, основани на факти.

Докладът на английски език е достъпен на адрес: http://www.share-project.org/fileadmin/pdf_documentation/SHARE-ERIC/SHARE_AnnualActivityReport2020_WEB.pdf

Екипът на SHARE ERIC България ви пожелава хубаво лято!