Временно прекъсване на работата по изследването “SHARE 50+ в Европа” заради COVID-19

Share

Уважаеми госпожи и господа,

Още от 13.03.2020 в рамките на извънредното положение в България временно прекратихме теренната работа по набиране на данни за осма вълна от Изследване на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа (50+ в Европа).

Ние се стремим да провеждаме висококачествени изследвания за застаряването на обществата в полза на науката и публичните политики. И все пак, в светлината на заплахата от COVID-19 особено за хората в напреднала възраст, трябва да избягваме излагането на здравето на нашите респонденти и интервюиращи на какъвто и да е риск. Решението за спиране на теренната работа в България на изследването „50+ в Европа е отговорно и крайно наложително! Ще продължим работата по проучването веднага щом ситуацията в България се нормализира. В момента обсъждаме алтернативни начини за провеждане на интервютата.

Благодарим за разбирането!

Бъдете здрави! Пазете себе си и своите близки!

Останете у дома!

гл. ас. д-р Екатерина Маркова, координатор

Институт по философия и социология при БАН