Влияние на пандемията от Ковид-19 върху предоставянето на лична грижа в Европа

Скорошно научно изследване на основата на данни от SHARE Covid разкрива повишаване на грижите от страна на възрастни към техните родители и предизвикателства към тяхното психично здраве. Един от пет нуждаещи се споделя трудности при получаване на грижи!

  • Един от пет нуждаещи се съобщава за затруднения при получаването на грижи след избухването на пандемията.
  • Хората с трудности при получаването на грижи съобщават и за повече отказ от медицинско лечение заради страх от COVID-19.
  • Повече от всеки двама, които се грижат за възрастен родител, съобщават за увеличаване на предоставянето на лични грижи заради COVID-19.
  • Хората, полагащи грижи за възрастен, които са увеличили тези грижи заради COVID-19, два пъти по-често са се чувствали депресирани и тревожни.

Ново научно изследване на Bergmann & Wagner от Мюнхенския център за икономика на стареенето (MEA) се фокусира върху това как пандемията влияе върху ситуацията на неформални грижи в Европа през първата вълна от пролетта на 2020 г., за да се проучат предизвикателствата на предоставящите и получаващите неформални лични грижи. Анализът е сравнителен и включва данни за България.

Основните изводи се отнасят до: увеличаване обема на грижи, които възрастните предоставят на своите родители; проблеми с психичното здраве за предоставящите грижа на своите родители; физическото и психическо здраве на възрастните получатели на грижи също се влошава; Средно всеки пети нуждаещ се от грижи съобщава за затруднения при получаването на грижи заради пандемията; отложени посещения при лекар заради пандемията.

Научното изследване се основава на данни от SHARE вълна 8, както и предишни вълни и новото проучване SHARE Covid-19, проведено в периода юни – август 2020 г. сред над 50 000 души на възраст над 50 години.

Michael Bergmann and Melanie Wagner (2021). Caregiving and care receiving across Europe during the COVID-19 pandemic. SHARE Working Paper Series 59-2021. Munich: Munich Center for the Economics of Aging (MEA). DOI: 10.17617/2.3289768.

Повече можете да прочетете на адрес: http://www.share-project.org/uploads/tx_sharepublications/SHARE_WP_59-2021__02.pdf

Фото кредит: Adobe Stock / aerogondo