ВЛИЯНИЕ НА МОБИЛНОСТТА В ДЕТСТВОТО ВЪРХУ МИГРАЦИОННОТО ПОВЕДЕНИЕ В ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ

 

Животът в детството оказва изключително силно въздействие върху живота в зряла възраст. Още едно доказателство за това е скорошно изследване върху миграцията в детството и влиянието й върху миграционното поведение в зряла възраст.

Вътрешната миграция се различава значително в различните европейски държави. Обикновено жителите на държавите от северна и западна Европа мигрират интензивно в рамките на самите държави. Общото ниво на мобилност в южна, източна и централна Европа е по-ниско. Кои са факторите, които предопределят вътрешната миграция? Нова статия, основана на данни от SHARE представя анализ на влиянието на мобилността в детството върху по-късния живот.

В статията се правят заключения, които могат да имат важно значение за бъдещите миграционни тенденции. Дългосрочен спад в нивата на вътрешна миграция се наблюдава в някои страни в Европа, Северна Америка и Австралазия (Champion, Cooke и Shuttleworth 2018). Тази низходяща тенденция означава, че намаляваща част от децата мигрират заедно с родителите си, като последиците са не само за намаляване на сегашните нива на миграция, но и потенциално за привикване на бъдещите кохорти към миграцията по начин, който може да намали вероятността им да мигрират по-късно в живота, като по този начин продължава спадът в нивата на вътрешната миграция. Тази еволюция вероятно ще бъде особено изразена в страните с ниска мобилност, които в момента преживяват спад на миграцията, като Унгария, Германия и Руската федерация (Bell et al. 2018), докато низходящите тенденции ще бъдат по-слаби в силно мобилни страни като Холандия и Исландия. Резултатите показват, че въздействието на детската мобилност върху миграцията в зряла възраст е по-слабо в страните с висока мобилност. Тази низходяща тенденция в никакъв случай не е универсална, тъй като някои европейски държави регистрират подем в нивата на вътрешна миграция, както държави с висока мобилност като Ирландия, Норвегия и Финландия, така и страни с ниска мобилност като Австрия, Беларус, Чехия, Гърция и Естония (Bell et al. 2018). Повече можете да прочетете в блога#SHAREBlog или на следния линк: https://bit.ly/3dYSuAN

Публикацията, на която се основава този текст е:

Bernard, A. and Vidal, S. (2019) Does moving in childhood and adolescence affect residential mobility in adulthood? An analysis of long-term individual residential trajectories in 11 European countries, Population, Space and Place, DOI: https://doi.org/10.1002/psp.2286