Пандемията Ковид-19, доходи и образование (първи данни от SHARE Corona)